Yhteisöllisyyden perintö

15,00 

Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla
Eilola, Jari; Moilanen, Laura-Kristiina
978-952-222-487-3; 0073-2540
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Historiallinen arkisto (139)
2013

Ensimmäinen laaja teos siitä, miten keskiajalla suhtauduttiin erilaisuuteen? Miten yhteisö kohteli nuoria rettelöitsijöitä 1600-luvun Tukholmassa? Mihin taikojaa tarvittiin 1700-luvulla? Miten postmodernissa maailmassa kuulutaan paikkaan?Teos tarkastelee erilaisia yhteisöjä Ruotsissa ja Suomessa viidellä vuosisadalla.

Artikkeleissa tuodaan esiin yhteisöllisyyden muuttuvia ja pysyviä piirteitä ja pohditaan, miten yhteisössä eletään, mitä yhteisöllisyys ihmisille merkitsee ja kuinka yhteisö ja sen jäsenet muokkaavat toisiaan. Empiiristen tapausesimerkkien lisäksi käsitellään myös historiantutkimuksen metodiikkaa. Teos soveltuu kurssikirjaksi historiaaineiden ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, historian harrastajille ja kaikille, joita yhteisössä eläminen askarruttaa.

1 varastossa

Lisätiedot