Yhdessä kasvattamaan

2,00 

Kohti välittämisen toimintakulttuuria
Salminen, Pirjo
952-451-120-7;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2005

Vanhempien ja kuntien työntekijöiden yhteinen huoli lasten pahoinvoinnista on saanut kasvatusyhteistyöhön uutta pontta useissa kunnissa. Vanhemmuuden rinnalle tarvitaan myös tiivistä viranomaisten yhteistyötä. Tämä kirja on syntynyt Kuntaliiton Kasvatus tulevaisuuteen -hankkeen pohjalta. Hankkeen ydinajatuksena oli ajatus lapsen kasvatuksen kuulumisesta koko kasvatusyhteisölle, vaikka vastuu kasvatuksesta kuuluukin ensisijaisesti vanhemmille.

Kirjassa nostetaan esille sekä paikallisia että valtakunnallisia käytännön esimerkkejä, joilla kuntien eri toimijat ovat kehittäneet kasvatuskäytäntöjä ja luoneet yhteisöllistä maaperää kasvatukselle. Kirjan esimerkit tarjoavat näkökulmia ja kimmokkeita kasvatuskeskusteluun. Se rohkaisee vanhempia ja muita aikuisia tarttumaan lasten kasvatukseen myönteisellä, yhteisöllisellä tavalla.

1 varastossa

Lisätiedot