Work engagement

5,00 

Psychometrical, psychosocial, and psychophysiological approach
Seppälä, Piia
978-951-39-5300-3; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (475)
2013

Piia Seppälä tutki väitöskirjatutkimuksessaan myönteistä, työhön liittyvää tunne- ja motivaatiomielentilaa - työn imua, sitä tukevia työn voimavaroja ja sen myönteisiä psykofysiologisia yhteyksiä.

Väitöskirjatutkimus osoittaa, että työn imulla on myönteinen yhteys sydämen sykevälivaihteluun, joka kertoo sydämen terveestä ja joustavasta autonomisesta säätelystä. Tutkimuksen positiivinen näkökulma, se että työhön liittyvä myönteinen mielentila voi olla yhteydessä sydämen terveyteen, on tavanomaisesta poikkeava. Yleensä työhyvinvointitutkimuksessa suunnataan mielenkiinto siihen, kuinka työhön liittyvät kielteiset ajatukset ja kokemukset saavat työntekijät sairaiksi.

Väitöskirjatutkimus osoittaa myös, että vaikka työn imu on varsin pysyvä ja pitkäkestoinen mielentila jopa seitsemän vuoden ajanjaksolla, siihen voidaan myötävaikuttaa työhön ja työyhteisöön liittyvillä voimavaratekijöillä. Työn imua näyttäisi edistävän tavalliset ja arkiset voimavarat, kuten esimerkiksi esimiehen tuki ja palaute, työpaikan rohkaiseva ja rento ilmapiiri ja työn selkeät tavoitteet.

Työn ja työyhteisön voimavaroista tulee kuitenkin huolehtia jatkuvasti - mielellään jokaisena työpäivänä. Väitöskirjatutkimuksen mukaan työn imun kokemuksia määrittää pitkälti yksilöllisiin ominaisuuksiin ja vakituisiin työoloihin liittyvä varsin pysyvä yksilöllinen perustaso. Näin ollen työn imun lisäämiseksi työssä tulee olla tarjolla voimavaroja säännöllisesti ja riittävän pitkän ajan, jotta tätä yksilöllistä perustasoa saadaan ”horjutettua”.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan työn imun ja työn voimavarojen välinen suhde ei ole kuitenkaan vain yksisuuntainen, vaan molemminsuuntainen, eli työntekijä voi yhtä hyvin myös itse luoda omat työn voimavaransa ja sitä kautta ylläpitää työn imuaan - pomon tukea ja palautetta voi ja kannattaa siis pyytää muulloinkin kuin kehityskeskusteluissa, ja työpaikan myönteinen ilmapiiri on yhtä lailla jokaisen työntekijän vastuulla.

Väitöskirjatutkimuksessa validoitiin työn imua arvioiva kyselylomake (Utrecht Work Engagement Scale, UWES) suomalaisessa työkontekstissa. Tutkimus osoitti, että työn imu koostuu kolmesta voimakkaasti toisiinsa yhteydessä olevasta ulottuvuudesta: tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta, joita voidaan arvioida luotettavasti mittarin suomenkielisellä versiolla. Väitöskirjatutkimus paljasti myös, että työn imua voidaan kokea ammattiryhmästä tai ammattialasta riippumatta; työn imua koki noin kerran viikossa niin johtajat kuin siivoojatkin.

Tutkija Seppälän väitöskirjatutkimus pohjautuu kuuden suomalaisen tutkimusprojektin yhteydessä kerättyihin poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimusaineistoihin. Tutkimusaineistot on kerätty vuosien 2001 ja 2010 välillä ja ne edustavat useita eri työpaikkoja eripuolilta Suomea.

 

3 varastossa

Lisätiedot