Walking, physical activity and life-space mobility among older people

5,00 

Tsai, Li-Tang
978-951-39-6964-6; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (254)
2017

Kävely on suosittu fyysisen aktiivisuuden muoto ikäännyttäessä. Kävely on myös edellytys sille, että henkilö pystyy suoriutumaan päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti, sekä osallistumaan sosiaalisiin aktiviteetteihin.

Väitöstutkimuksessa kävi ilmi, että ulkona kävely ja kohtuullinen fyysinen aktiivisuus auttavat säilyttämään laajemman elinpiirin. Elinpiirin laajuuden tiedetään olevan yhteydessä hyvään elämänlaatuun. Kävelyn määrää ikääntyneet voivat kartuttaa esimerkiksi tekemällä ostoksia tai kävelylenkkejä. Väitöstutkimus osoitti, että kävelyreitit ja kauppareissut auttoivat kartuttamaan päivittäisten askelten määrää. Henkilö saattaa siis ajaa autolla isoon ostoskeskukseen, mutta liikkuminen suurissa marketeissa on myös osa fyysistä aktiivisuutta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kiihtyvyysantureita. Näin saatiin kerättyä dataa, jonka avulla selvitettiin kuinka fyysinen aktiivisuus ennustaa elinpiirissä tapahtuvia liikkumisen muutoksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, miten kävely on yhteydessä asumisjärjestelyihin, ympäristössä oleviin liikkumisen esteisiin, sekä ulkona liikkumisen syihin eri elinpiirin tasoilla. Aihetta ei ole aiemmin juurikaan tutkittu sen merkityksellisyydestä huolimatta.

Haasteet riippuvat siviilisäädystä

Tutkimuksessa havaittiin myös, kuinka puolisonsa kanssa elävät henkilöt kävelivät vähemmän hoitaessaan asioita. On luonnollista, että puolisot huolehtivat kumppanistaan kaikilla elämän osa-alueilla. Jotta fyysisen aktiivisuuden määrä lisääntyisi, on kuitenkin tärkeää, että puolisot kannustavat toisiaan liikkumiseen ja asioiden hoitamiseen sen sijaan, että hoitavat asiat toisen puolesta.

Väittelijän mukaan erityistä huomiota tulisi kiinnittää liikkumisen esteisiin ja liikkumiseen houkutteleviin tekijöihin yksinasuvilla. Esimerkiksi talojen sisäänkäyntien esteet, kuten painavat ovet ja portaat, olivat erityisen suuri ongelma yksinasuville. Tämä tulisi huomioida, kun tehdään kodinmuutostöitä ja suunnitellaan uusia asuinrakennuksia.

Tsain väitöstutkimus toteutettiin Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisessä Gerontologian tutkimuskeskuksessa.

 

12 varastossa

Lisätiedot