Virtues for innovativeness

5,00 

A mixed methods study of ethical organisational culture and organisational innovativeness
Riivari, Elina
978-951-39-6629-4; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (168)
2016

Elina Riivari selvitti väitöstutkimuksessaan, miten organisaatioiden eettiset, hyvät ja oikeat, toimintakäytännöt ovat yhteydessä organisaation innovatiivisuuteen. Tutkimus osoitti, että eettisessä organisaatiossa on hyvät edellytykset innovoinnille. Eettiset toimintatavat edistävät erityisesti innovatiivista käyttäytymistä sekä toimintaprosessien uudistamista.

Ylin johto ja esimiehet tärkeässä roolissa


Tutkimus osoitti, että erityisesti ylimmän johdon ja esimiesten esimerkillisyys eettisissä toimintatavoissa on yhteydessä organisaation innovatiivisuuteen.

- Organisaation johdon ja esimiesten eettinen toiminta, eli sanojen ja tekojen yhdenmukaisuus, luotettavuus, rehellisyys sekä esimerkkinä toimiminen, edisti organisaation jäsenten kykyä innovoida, Riivari toteaa.

Eettisten toimintatapojen näkökulmasta on tärkeää, että organisaatiossa on riittävästi aikaa ja muita resursseja, keskustelufoorumeja, viestintä- ja palautekanavia sekä luottamusta organisaation jäsenten välillä, jotta työtehtävät on mahdollista hoitaa hyvin ja oikein. Näillä toimilla voidaan edistää organisaation innovatiivisuutta.

Lisäksi tutkimus osoitti, että käytettyjen kyselyiden (Corporate Ethical Virtues, CEV ja Organisational Innovativeness, OIN) avulla suomalaiset organisaatiot voivat arvioida eettisen organisaatiokulttuurin ja organisaation innovatiivisuuden tasoa.

Riivarin väitöskirjatutkimus tarjoaa uutta tietoa organisaatioetiikasta ja sen yhteydestä innovatiivisuuteen. Kiinnittämällä huomiota työyhteisön eettisiin toimintatapoihin voidaan edistää koko henkilöstön kykyä innovoida, mikä puolestaan voi johtaa uusiin innovaatioihin. Riivarin viesti suomalaisille organisaatioille ja niiden johdolle onkin, että eettisten periaatteiden huomioiminen ja vastuullisten toimintatapojen kehittäminen kannattaa etenkin, jos organisaation tavoitteena on luoda uutta ja innovoida. Tutkimus toteutettiin eri tutkimusmenetelmiä yhdistäen suomalaisissa yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatioissa.

 

9 varastossa

Lisätiedot