Virikkeitä terveystiedon opetukseen

20,00 

Kannas, Lasse; Tyrväinen, Heli
951-39-2066-6; 1795-1011
Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus
Julkaisuja (3)
2005

Tämä kirja tarkastelee monipuolisesti terveystieto- oppiaineen pedagogista tausta-ajattelua, didaktiikkaa ja opetuskäytäntöjä. Se on kirjoitettu erityisesti terveystiedon opettajille ja opettajankoulutuksessa opiskeleville, mutta teos soveltuu erinomaisesti myös kouluterveydenhoitajien ja muiden opetuksen tukihenkilöiden lukemistoksi.

Kirja koostuu kahdestakymmenestä artikkelista, joissa kuvataan terveystiedon tausta-ajattelua ja sisällöllisiä näkökulmia. Artikkeleissa haastetaan pohtimaan terveyden käsitteellistä olemusta sekä terveyskasvatuksen ja terveystieto-oppiaineen eetosta mutta toisaalta tarjotaan myös hyvin käytännöllisiä virikkeitä oppituntien suunnittelua ja toteutusta varten. Sosioemotionaaliset taidot, tiedon hankinta ja medianlukutaito sekä oppilaita aktivoivat työtavat ovat myös keskeisiä kirjan aihepiirejä.

Artikkelien kirjoittajat ovat opettajien täydennyskoulutuksessa mukana olleita terveys- tai kasvatustieteiden asiantuntijoita sekä käytännön työssä ansioituneita terveystiedon opettajia.

Varasto loppu

Lisätiedot