Villit ja kiltit

3,00 

Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille
Ylitapio-Mäntylä, Outi
978-952-451-571-9;
PS-Kustannus.
2012

Tyttöjen ja poikien leikit, värit, harrastukset, kiinnostuksenkohteet… Lokeroimmeko lapsia liikaa?

Suunnitelmien tasolla jokaisessa päiväkodissa ollaan tasa-arvon asialla. Silti arjen toimintakäytännöt ovat usein sukupuolittuneita: tyttöjen ja poikien välisiä eroja ja stereotyyppistä ajattelua pikemminkin vahvistetaan kuin puretaan.

Tämä kirja herättelee kasvattajia pohtimaan omia toimintamallejaan sukupuolisen tasa-arvon edistäjinä. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa pyritään siihen, että jokainen lapsi saa olla omanlaisensa, mutta siinä ei tavoitella sukupuolineutraaliutta.

Tavoitteena on ottaa huomioon lapsen persoona eikä asettaa häntä tiettyihin sukupuolirooleihin. Kaikki tytöt eivät leiki mieluiten nukeilla eivätkä kaikki pojat ole riehuvia rämäpäitä. Tärkeintä on tarjota monipuolisia mahdollisuuksia ja tukea myös sellaisia persoonallisuuden piirteitä, joita ei yleensä pidetä tytöille tai pojille tyypillisinä. Kaikki lapset tarvitsevat rohkaisua omassa kasvussaan.

2 varastossa

Lisätiedot