Viisi polkua opettajasta tutkijaksi

5,00 

Kansanen, Pertti
952-451-011-1;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2000

"Tämän me olemme oppineet. Käytä hyväksesi, jos haluat, mutta ajattele aina itsenäisesti!" Näin kiteyttää Kari Uusikylä alkusanoissaan tämän kirjan viiden kasvatustieteen vaikuttajan ja koulunuudistajan keskeisimmän omaelämäkerrallisen sanoman.

Kirjoittajat olivat mukana, kun peruskoulua synnytettiin, lukiota uudistettiin ja ammatillista koulutusta remontoitiin. Miten ammatillinen uteliaisuus ja ihmettely johtivat viisi opettajaa etsimään tieteen keinoin vastauksia opetuksen ja kasvatuksen kysymyksiin?

Kirjoittajat kuvaavat persoonallisella tavallaan oman pedagogisen ajattelunsa kehittymistä eri vuosikymmenien ja suuntausten kautta tähän päivään. Lukija saa annoksen ajateltua, itse koettua didaktiikan teoriaa ja käytäntöä miellyttävällä tavalla tarjoiltuna, henkilökohtaisilla muistoilla sopivasti höystettynä. Lahdes pelasi jääkiekkoa JyP:ssä, Kansanen opetti opettajanuransa alussa veistoluokassa, jossa oppilaat istuivat höyläpenkeillä, Yrjö Yrjönsuuri sai matematiikan kokeesta 4-, kun oli laskenut kaikki laskut väärällä tavalla vaikka tulokset olivat oikein...

Kirja on syväluotaus koululaitoksemme murrosvuosiin. Samalla myös kannustuspuheenvuoro jokaiselle opetusalan ammattilaiselle kehittyä ja kasvaa omassa työssään. "Opetus on monimutkainen asia, hyvin ja huonosti voidaan opettaa monella tavalla".

1 varastossa

Lisätiedot