Vauvaperheen perhedynamiikka

5,00 

Monimenetelmäinen tapaustutkimus perhesuhteista ja vuorovaikutuksesta lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana
Savio, Marianna
978-951-39-7234-9; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (597)
2017

Varhaiset vuodet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta monella tavalla merkitykselliset. Lapsen ensimmäisten vuosien hyvinvointi ja vuorovaikutus vanhempien kanssa ja koko perheen perhedynamiikka vaikuttavat lapsen tulevien vuosien psyykkiseen ja fyysiseenkin terveyteen sekä käsityksiin ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja suhteiden dynamiikasta.

Savio selvitti vanhempien parisuhdetta, vanhemmuutta sekä vanhempien mielikuvia lapsesta ja vuorovaikutusta hänen kanssaan keräämällä lomake-, haastattelu-, ja videomateriaalia.

- Tulokset kertovat, että vauvan syntyessä perhedynamiikan muutokset ovat väistämättömiä ja vanhempien parisuhde ja vanhemmuus ovat eniten koetuksella lapsen ollessa noin kuuden kuukauden ikäinen, Savio kertoo.

Mielikuvat lapsesta ovat useimmin negatiivisimmat ja vuorovaikutus lapsen kanssa heikointa samaan aikaan. Lapsen terveyspulmat tai vanhemman psyykkiset häiriöt lisäävät riskiä perheen vakaville ongelmille.

- Eräs tutkimukseen osallistuneista äideistä totesi ”Yhdessä olemme perhe.” Tutkimuksen mukaan perhettä suojaa kokemus yhteenkuuluvuudesta, selkeästä kommunikaatiosta, työnjaosta ja roolien vastavuoroisuudesta. Lapsi itse myös muodostaa jo ensimmäisen elinvuotensa aikana omanlaisensa ja erilaisen suhteen niin äidin kuin isän kanssa, Savio sanoo.

Perhedynamiikan kartoittaminen kohdentaa annettavaa tukea

Jotta vauvaperheen perhedynamiikasta voisi saada käsityksen, on arvioitava tilannetta molempien vanhempien, myös isän, ja lapsen kannalta. Erilaiset tutkimusmenetelmät antavat toisiaan täydentävää tietoa.

Koko perheen vuorovaikutussuhteiden dynamiikka on otettava monialaisesti huomioon kaikilla terveydenhuollon, sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen alueilla tuettaessa vauvaperheen kehitystä tai tutkittaessa ja hoidettaessa perheen ongelmia. Tuki ja hoidolliset toimenpiteet on suunnattava sille perhedynamiikan alueelle, jolla on vanhempien tai ulkopuolisen arvion mukaan pulmia.

- Pulmista huolimatta perheissä on tavallisesti myös toimivia puolia ja niiden esille tuominen ja vahvistaminen auttaa perhettä selviämään vauva-ajan muutoksista ja perheen uudelleen järjestäytymisen välttämättömyydestä, Savio tiivistää.

 

2 varastossa

Lisätiedot