Vastakohtien Ikea

5,00 

Ikean arvot ja mentaliteetti muuttuvassa ajassa ja ympäristössä
Lindberg, Hanna
951-39-2584-6; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (89)
2006

Vastakohtien Ikea on tutkimus Ikean kuvastojen heijastamasta arvomaailmasta ja sen yhteyksistä ruotsalaiseen 1900-luvun kansankotikulttuuriin.

Tutkimuksessa tarkastellaan ristiriitoja, jotka syntyvät, kun Ikean 1900-luvun ruotsalaista kansankotiyhteiskuntaa heijastava ideologia kohtaa 2000-luvun globaalin todellisuuden. Kuvastojen mainonta saa uusia merkityksiä Ikea-yrityksen nykytodellisuuden muodostamassa tulkintakehyksessä.

Tutkimuksen lähtökohtana on Ikean perustajan, Ingvar Kampradin, vuonna 1976 kirjoittaman Ikean ideologisen testamentin ensimmäinen kohta, jossa Kamprad määrittelee Ikean tuotevalikoiman identiteetin tyypilliseen ruotsalaisuuteen tai tyypilliseen ikealaisuuteen perustuvaksi.

Kirjan keskeiseksi kysymykseksi muodostuukin ruotsalaisuuden ja ikealaisuuden suhde ja se, miten sekä muuttuva yhteiskunta että Ikea-yrityksen todellisuus vaikuttavat tyypillisen ruotsalaisuuden ja ikealaisuuden käsitteiden tulkintaan.

Varasto loppu

Lisätiedot