Tutkimus menetelmien pyörteissä

5,00 

Räsänen, Pekka; Anttila, Anu-Hanna; Melin, Harri; Heiskala, Risto
952-451-107-X;
PS-kustannus.
2005

Sosiologian ja muiden sosiaalitieteiden tutkimuskohteena on nykyisin yhteiskunnan toiminta ja sen rakenne kaikessa kirjossaan. Myös tutkimuksissa käytettävien menetelmien ja aineistojen valikoima on muuttunut sekä monimuotoisemmaksi että erityisemmäksi.

Tutkimus menetelmien pyörteissä nostaa esille tuoreita näkökulmia ja ratkaisuyrityksiä sosiaalitieteiden metodologisten näkemyserojen ja ongelmien jäsentämiseen.

Teoksen 17 artikkelia ovat persoonallisia asiantuntijapuheenvuoroja, joissa käsitellään muun muassa yhteiskuntatutkimuksen eettisiä valintoja, vertailevaa ja historiallista tutkimusta sekä kvalitatiivisia analyysimenetelmiä.

Kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia yhteiskuntatieteilijöitä, joilla on pitkä kokemus tutkimusmetodologiaan ja eri erityisaloihin liittyvien ongelmien tarkastelussa.

Teos tarjoaa aloitteleville sosiaalitieteilijöille ja muidenkin alojen tutkijoille tulkinta-apua menetelmäkeskustelun pyörteisiin.

1 varastossa

Lisätiedot