Tutki ja kirjoita

57,30 

Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko; Sajavaara, Paula
978-951-31-4836-2;
Tammi.
2015

Kirja opastaa selviytymään tutkimuksentekoon ja tutkimuksen kirjoittamiseen liittyvistä moninaisista ongelmista. Siinä on kolme pääjaksoa. Ensimmäinen jakso johdattelee tieteen maailmaan ja kirjoitusprosessin vaiheisiin, toinen käsittelee tutkimusprosessia ja kolmas tieteellistä kirjoittamista. Ohjeissa on ajateltu soveltuvilta osin sekä kansallisiin että kansainvälisiin julkaisuihin kirjoittavia.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa laativat opinnäytteitä kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden sekä sosiaali- ja terveystieteiden alueelta. Runsaassa kymmenessä vuodessa se on kuitenkin osoittautunut hyödylliseksi apuneuvoksi myös muilla koulutusaloilla.

Ohjeet auttavat niin ensimmäistä opiskeluesseetään tai seminaarityötään tekevää opiskelijaa kuin tohtorikoulutettavaakin, samoin kuin niitä, jotka kirjoittavat työssään erilaisia selvityksiä ja muistioita. Kirjasta on apua myös opettajille, jotka erilaisissa oppilaitoksissa vastaavat uusien tutkijoiden ja eri ammattialojen työntekijöiden koulutuksesta. Aikuisopiskelijalle, joka joutuu itsenäisesti valmistelemaan erilaisia tutkielmia, kirja on verraton aopuneuvo

Varasto loppu

Lisätiedot