Tuntematon korkeakoulutus

31,00 

Ursin, Jani; Muhonen, Reetta
978-952-5401-88-2; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (80)
2020
Ohjaako raha korkeakoulujen kansainvälistymistä? Ovatko pitkät koulutusajat se hinta, jonka maksamme koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuusperiaatteesta? Nopeuttavatko todistusvalinnat korkeakouluopintojen aloittamista tai helpottavatko ne ensikertalaisten hakuprosessia?

Tämä kirja pureutuu näihin kysymyksiin uusimman tutkimustiedon näkökulmasta. Kirjan ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä haasteita ja mahdollisuuksia kansainvälistyminen tuottaa korkeakouluille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kirjan toisessa osassa käydään kriittistä keskustelua yliopistojen opiskelijavalinnoista, valintajärjestelmästä ja opintourien pitkittymisestä.

Tuntematon korkeakoulutus -teos tekee näkyväksi korkeakoulupoliittisten ideaalien keskinäisiä jännitteitä. Tiedostammeko, mitä asioita korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa halutaan edistää, kun puhutaan kansainvälistymisestä? Millaisia seurauksia kansainvälistämispolitiikalla voi olla? Entä millaisia ideologisia jännitteitä syntyy, kun poliittisin toimenpitein pyritään laskemaan korkeakouluopintojen aloitusikää?

 

Kirja sopii tutkijoille, opettajille, opiskelijoille, korkeakoulujen kehittäjille, koulutuspoliittisille päättäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

34 varastossa

Lisätiedot