Transmission processes of indigenous Pedi music

5,00 

Lebaka, Edward
978-951-39-7175-5; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (328)
2017

Edward Lebakan väitöstutkimuksessa käsitellään kulttuurisia prosesseja, joiden avulla pedi-kulttuurin musiikki välittyy sukupolvelta toiselle. Prosesseja tarkastellaan musiikillisen identiteetin, moraalin, arvojärjestelmien ja epämuodollisen oppimisen näkökulmista. Etelä-Afrikan pohjoisessa maakunnassa, Limpopossa, asuvien pedien perinnemusiikki on koulujen opetuksessa Lebakan mukaan aliarvostetussa asemassa.

Tutkimuksessa ilmenee, että pedien musiikkikulttuuri ilmenee monenlaisissa yhteyksissä ja että pedeillä on edelleen käytössä perinteisiä tapoja siirtää musiikillisia tietoja ja taitoja uusille sukupolville.

Pedi-kulttuurin musiikkia on tutkittu hyvin vähän, mikä on osaltaan vaikuttanut pedien oman musiikin näkymättömään asemaan koulujen musiikinopetuksessa. Lebakan tutkimuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa pedien musiikkikulttuurin asemaa osana koulujen opetussuunnitelmia.

Pedi-kulttuurin aseman vahvistamisen lisäksi tutkimuksella toivotaan olevan vaikutusta laajemminkin Etelä-Afrikan koulujen opetussuunnitelmiin niin, että alkuperäiskulttuurien ja perinnemusiikin asema vahvistuisi opetussuunnitelmissa. Etelä-Afrikka tarvitsee Lebakan mukaan musiikkikasvatusta koskevan filosofian, joka kumpuaa afrikkalaisesta perinteestä ja siihen sidoksissa olevista filosofisista lähestymistavoista.

Lebakan tutkimuksen mukaan alun perin vain suullisesti välittynyttä musiikkia tulisi tallentaa ja aktiivisesti tutkia tulevien sukupolvien käyttöä varten. Kaupungistumisesta huolimatta myös perinteisillä musiikinlajeilla tulisi olla sija osana koulujen musiikinopetusta. Tällä olisi suuri merkitys kulttuurisen identiteetin muotoutumisen kannalta.

 

13 varastossa

Lisätiedot