Transmission of knowledge in Venetian fourteenth-century chronicles

5,00 

Kuha, Miika
978-951-39-7217-2; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (334)
2017

Väitöskirja tutkii, kuinka Venetsian historiaa kirjoitettiin myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Tutkimus valottaa ilmiötä kirjahistorian näkökulmasta analysoimalla käsinkirjoitettuja kirjoja, jotka välittivät Venetsian menneisyyttä koskevaa tietoa lukijapolvelta toiselle. Ylellisesti koristellut käsikirjoitukset heijastelevat Venetsian yläluokan, patriisien, vaurautta sekä voimakasta kiinnostusta kaupungin historiaa kohtaan.

Venetsian historiankirjoitus on hyvin vaikeasti lähestyttävä tutkimusaineisto johtuen teosten monimutkaisesta polveutumisesta aiemmista versioista sekä käsikirjoitusten runsaslukuisuudesta. Käsikirjoituksia on säilynyt sadoittain ja ne ovat Venetsian aateliskirjastojen hajaannuttua päätyneet tutkimuskirjastoihin eri puolille Eurooppaa.

Kuhan tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia Venetsian historiankirjoitukseen perustuvalle tutkimukselle ratkaisemalla 1300-luvun puolivälissä laadittujen teosten syntyhistorian ongelman. Ongelma on keskeinen, sillä Venetsian myöhempi historiankirjoitus pohjautuu valtaosaltaan kyseisiin teksteihin. Kuhan tutkimus osoittaa vääräksi vallitsevan teorian, jonka mukaan teokset juontavat juurensa varhemmalla keskiajalla laadituista, sittemmin kadonneista kronikoista.

Tutkimustulokset todistavat, että kronikat polveutuvat Venetsian varhaishumanismin keskushahmon, doge Andrea Dandolon (1306-1354) latinankielisestä historiateoksesta monivaiheisen uudelleenkirjoitus- ja käännösprosessin myötä. Tulos muuttaa merkittävästi käsitystä Venetsian historiankirjoituksen syntyhistoriasta ja leviämisestä sekä mahdollistaa lukuisten kronikoiden tarkemman tutkimisen.

 

13 varastossa

Lisätiedot