Trait emotional intelligence and its associations with subjective and physiological well-being

5,00 

Toyama, Hiroyuki
978-951-39-7435-0; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (613)
2018

Tunneälyksi kutsutaan kykyä tuntea, käyttää, ymmärtää ja hallita omia ja muiden tunteita. Tämä väitöskirja keskittyi sellaisiin tunneälyn ominaisuuksiin, jotka luonnehtivat kykyä käsitellä tunteita ja tunnepitoisia tietoja.

Väitöstutkimuksella oli neljä päätavoitetta. Siinä havainnoitiin tunneälyn profiileja ja analysoitiin niiden yhteyksiä koettuun hyvinvointiin. Lisäksi tutkittiin tunneälyn roolia koetun hyvinvoinnin prosessissa. Väittelijä selvitti myös tunneälyä koetun ja fysiologisen hyvinvoinnin kannalta kokeellisessa stressitilanteessa ja analysoi tunneälyn roolia hyvinvoinnille palautumisen näkökulmasta.

Väitöskirjatutkimuksen aineistosta löytyi kuusi erilaista tunneälyn profiilia. Yleisesti ottaen korkeat arvot kaikissa tunneälyn profiileissa olivat yhteydessä korkeampaan koettuun hyvinvointiin mm. alhaisempaan työuupumukseen ja masentuneisuuteen sekä korkeampaan työnimuun.

Vastaavasti matalat tunneälyn profiilit liittyivät heikompaan hyvinvointiin. Havaittiin myös, että tunneäly ennusti korkeampaa työnimua sosiaalisen tuen välityksellä. Tämä selittynee sillä, että tunneälykkäät pystyvät hankkimaan enemmän sosiaalista tukea. Korkeampi työnimu sen sijaan lisäsi luovuutta työssä. Tunneälyn ja sosiaalisen tuen yhteisvaikutus havaittiin myös tärkeäksi. Kun tunneäly oli korkeampaa, sosiaalinen tuki edisti työnimua, mikä puolestaan edisti luovuutta työssä.

Tulokset osoittivat myös, että tunneälykkäillä oli korkeampi koettu hyvinvointi ja adaptiivinen autonominen vasteaktiivisuus fysiologisen hyvinvoinnin kuvaajana sekä kokeellisessa stressitilanteessa että luonnollisissa työolosuhteissa hoitotyössä.

Kaiken kaikkiaan nämä tutkimustulokset osoittavat, että tunneäly voi toimia merkittävänä hyvinvointia edistävänä persoonallisuuden voimavarana.

 

11 varastossa

Lisätiedot