Towards student-centred pedagogy

5,00 

Action research with Ethiopian village school teachers
Keski-Mäenpää, Kati
978-951-39-7337-7; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (605)
2018

Kati Keski-Mäenpää kehitti toimintatutkimuksessaan etiopialaisen maaseutukoulun opettajien kanssa uusia, oppilaita aktivoivia opetusmenetelmiä perinteisten luennoinnin ja ulkoa opettelun tilalle.

Neljän vuoden yhteistyön aikana Keski-Mäenpää loi yhteistyössä opettajien kanssa uudenlaisia, paikalliseen kulttuuriin sopivia opetusmenetelmiä. Koulussa ryhdyttiin käyttämään esimerkiksi erilaisia pelejä, draamaa ja ryhmätöitä osana opetusta. Keski-Mäenpää seurasi opettajien ammatillista kehittymistä ja selvitti, miten hyvin oppilaskeskeiset opetusmenetelmät soveltuvat esimerkiksi Etiopian kulttuuriin ja lastenkasvatusmenetelmiin.

- Toimintatutkimuksen teko yhdessä lisäsi huomattavasti kyläkoulun opettajien yhteistyötä ja tuki heidän ammatillista kehittymistään. Suurin osa opettajista pystyi lisäämään oppitunteihinsa uusia opetusmenetelmiä, jotka pohjautuvat oppilaskeskeisiin menetelmiin, Keski-Mäenpää huomasi.

Tutkimus osoitti kuitenkin, ettei nykyinen koulujärjestelmä tue oppilaskeskeisten oppimismenetelmien käyttöä. Esimerkiksi valtakunnalliset kokeet ja hyvin tarkka opetussuunnitelma asettavat paineita ajankäytön suhteen oppitunneille, eikä aikaa jää oppilaita aktivoiville opetusmenetelmille, kuten ryhmätöille. Myös suuret luokkakoot vaikeuttavat luennoinnista luopumista.

- Hierarkkinen kulttuuri, jossa opettaja on tiedon lähde ja lapset on kasvatettu tottelemaan ylempää auktoriteettia kyseenalaistamatta hänen sanomisiaan, ei rohkaise oppilaita osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin luokassa, Keski-Mäenpää toteaa.

Toimintatutkimuksen avulla voidaan kehittää opetusmenetelmiä, jotka tukevat opettajia osallistumaan aktiivisesti oman työnsä kehittämiseen.

- Uusien opetusmenetelmien tuominen suoraan muista kulttuureista ei ole paras tapa kehittää koulutusta, vaan uudet menetelmät tulee kehittää aidossa kontekstissa paikallisten opettajien kanssa. Tällöin menetelmät sopivat paremmin paikalliseen kulttuuriin, Keski-Mäenpää summaa.

Tutkimukseen osallistuivat kaikki koulun 23 opettajaa. Koulussa on yhteensä 1569 oppilasta luokilla 1-10. Opettajat valitsivat tutkimuksen aiheen toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti itse keskittyen heille keskeiseen ongelmaan. Koulu teki yhteistyötä myös Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa ottamalla vastaan kahtena vuonna opetusharjoittelijoita yliopistolta.

Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä Etiopian opetusministeriö on antanut maan kaikille kouluille määräyksen siirtyä käyttämään oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä, mutta opettajat ovat kokeneet siirtymän vaikeaksi, sillä maassa on pitkät perinteet opettajakeskeisille työskentelytavoille.

 

13 varastossa

Lisätiedot