Towards a theory of political art

5,00 

Cultural politics of 'Black Wave' film in Yugoslavia, 1963-1972
Boynik, Sezgin
978-951-39-5979-1; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (511)
2014

Boynik keskittyy väitöskirjassaan tulkitsemaan taiteen ja politiikan välistä suhdetta jugoslavialaisessa elokuvataiteessa 1960-1970 luvuilla. Tarkemmin analyysi kohdistuu siihen, miten taide on suhteessa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin. Tarkastelemalla ristiriitoja niissä tavoissa, joissa elokuvat (niinsanotut 'Mustan aallon' elokuva/ Black Wave Cinema) toteutettiin sosialistisessa Jugoslaviassa, Boynik analysoi myös niitä tapoja, joilla elokuvien taloudellinen tuki ja samalla elokuvan riippuvaisuus valtiokoneistossa, siirtyi myös osaksi taiteen muotoa.

Väitöskirjan metodina on formalistinen lähtökohta, jonka kautta Boynik tulkitsee myös niitä tapoja, joilla poliittisen taiteen kieli konstruoidaan. Tutkimuksen tulokset näyttävät, että taide oli erityisen kiinnittynyt Jugoslavian sosialistisen valtion omiin ristiriitoihin kyseisenä ajanjaksona. Tarkempana analyysin kohteena ovat Dusan Makajevin kansainvälisesti tunnetut elokuvat. Näiden kautta Boynik tarkastelee Makajevin kiinnittymistä aikakautensa debatteihin ja kulttuuripoliittisiin aktiviteetteihin. Osin tämä poliittinen toiminta näkyi myös hänen elokuviensa kielessä ja ilmaisullisessa muodossa.

Boynikin tutkimus hyödyttää heitä, jotka ovat kiinnostuneita taiteellisessa muodossa olevista ideologisista ja poliittisista tekijöistä. Erityisesti tutkimus kiinnostaa mahdollisesti sellaisia tutkijoita ja taiteilijoita, jotka tarkastelevat omassa työssään ideologian eri ilmentymiä kokeellisessa sekä avant-garde taiteessa.

 

8 varastossa

Lisätiedot