Toimitaan yhdessä

1,00 

Prososiaalisuuden edistäminen osana liikuntakasvatusta
Polvi, Singa
978-951-39-3103-2; 1797-3031
Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteiden laitos
Raportteja (2)
2008

Koulun liikuntakasvatuksen yksi päätavoite on positiiviseen käyttäytymiseen sosiaalistaminen. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että valtaosa liikuntatunneista ei sisällä minkäänlaista oppilaiden yhteistoimintaa. Liikunnan opetuksen kohteeksi on mielletty ainoastaan fyysinen keho. Laadukkaassa liikunnan opetuksessa sosiaalisuus ja moraalinen ajattelu kytkeytyvät toisiinsa. Esimerkiksi oikean ja väärän opettamisessa voidaan hyödyntää yhteistoiminnallista vuorovaikutusta ja mallioppimista sekä palautetta, jolla vahvistetaan toivottua käyttäytymistä.

Singa Polvi on sekä käytännön työssään liikunnanopettajana että alan tutkijana perehtynyt syvällisesti prososiaaliseen käyttäytymiseen. Kirjoittajan erityisiä tutkimusteemoja ovat olleet prososiaalisen käyttäytymisen yhteydet opetusmenetelmiin ja moraalisiin harkintoihin. Singa Polvi on Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalis-eettisen kasvatuksen dosentti.

4 varastossa

Lisätiedot