Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja

5,00 

Muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa
Virkola, Elisa
978-951-39-5567-0; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (491)
2014

Yhä useampi kotona asuva iäkäs ihminen sairastaa muistisairautta. Tästä huolimatta näiden henkilöiden omakohtaisia kokemuksia arjesta sairauden kanssa on tuotu esiin vain vähän. Väitöstutkimus tuottaa uutta tietoa yksinasuvien muistisairaiden ihmisten elämäntilanteista ja arjesta heidän itsensä kertomana. VTM Elisa Virkola seurasi kahden ja puolen vuoden ajan viiden iäkkään muistisairaan naisen arkea. He asuivat yksin Helsingin kantakaupungissa. Tutkimus avaa uuden näkökulman muistisairaan ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi.

Tutkimukseen osallistujien näkökulmasta arkielämä näyttäytyi monimutkaisena sekä runsaasti kykyjä ja taitoja vaativana. Muistisairauden merkitykset ja erilaiset muutostilanteet herättivät runsaasti pohdintaa. Sairastuneet yrittivät toimia arjessaan onnistuneesti sekä tulla toimeen heikentyvien kykyjensä ja taitojensa kanssa. Samanaikaisesti heille oli tärkeää ylläpitää tunnetta omasta elämänhallinnasta ja kyvykkyydestä. Eteen tuli kuitenkin tilanteita, joissa omasta päätösvallasta oli neuvoteltava esimerkiksi läheisten kanssa. Myös mahdollisuudet saada tukea vaihtelivat.

Näkökulmaksi tavoitteellisuus avuttomuuden sijaan

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voivat hyödyntää niin muistisairaat kuin heidän läheisensä, ammattilaiset sekä kaikki, jotka kohtaavat arjessaan muistisairaita ihmisiä. Tuloksia voidaan käyttää myös ikääntyneille suunnattujen palvelujen kehittämisessä. Virkola korostaa, että muistisairas ihminen tulee nähdä tavoitteellisena toimijana usein esillä olevan avuttomuuden ja kyvyttömyyden sijaan. Yksinasuvan muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin ja itsemääräämisen edistämiseksi arjen eettisesti herkkiin tilanteisiin tulee kiinnittää huomiota.

Aineisto koostettiin vuosien 2009-2011 välisenä aikana seuraamalla tutkimukseen osallistujien arkielämää etnografisin menetelmin, keskustellen sekä havainnoiden heidän toimintaansa ja arjen tilanteita. Virkola käsittää toiminnan kulttuuri-, aika- ja ympäristösidonnaisena. Väitöksessä syvennytään muun muassa muistisairaudelle annettuihin merkityksiin ja erilaisiin arkielämän käytäntöihin, kuten ruokailuun, harrastuksiin ja ulkona liikkumiseen sekä mitä seurauksia sairaudesta on näille käytännöille. Tutkimusta on rahoittanut Emil Aaltosen Säätiö.

 

8 varastossa

Lisätiedot