To enter or not to enter is not the question

5,00 

A qualitative inquiry into the career experiences of next generation family members
Murphy, Linda
978-951-39-5576-2; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (142)
2014

Perheyrittämisen jatkuvuus riippuu usein seuraavan sukupolven uravalinnoista ja kiinnittymisestä toimintaan. Linda Murphy tarkasteli väitöstutkimuksessaan, millainen yhteys uravalintojen ja yrittäjäperheen jäsenyyden välillä on. Tutkimusaineisto perustuu kuudessa irlantilaisessa perheyrityksessä toimivien seuraavan sukupolven edustajien haastatteluaineistoon. Kahdestatoista haastatelluista viisi oli perheyrityksen jatkajia, kolme oli perustanut oman yrityksen ja neljä työskenteli palkattuina työntekijöinä perheyrityksen ulkopuolella.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että seuraavan sukupolven edustajien urapäätökset perustuvat perheyrityksen yhteisiin tarpeisiin, eivät niinkään perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin. Seuraavan sukupolven perheenjäsenet - riippumatta siitä, onko heidät nimetty seuraajiksi - ovat vahvasti sitoutuneita perheyrityksen jatkuvuuteen ja perheen sosio-emotionaalisen pääoman vaalimiseen.

Vaikka seuraavan sukupolven edustaja ei jatkaisikaan perheyrityksessä, se ei välttämättä tarkoita perheyrityksen toiminnan loppumista.Seuraavan sukupolven edustajat ovat sitoutuneita perheen sosio-emotionaalisen pääoman säilyttämiseen ja osallistuvat perheyrittämiseen jollakin muulla toiminnan tasolla. Tulokset ovat lohdullisia perheyrityksille Irlannissa ja muuallakin maailmassa.

Perheen sosio-emotionaalinen pääoma luo perheenjäsenille muita kuin taloudellisia hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi perheen vaikutusvalta, perheyritykseen samastuminen, tunnepohjainen kiintymys perheyritykseen, perheen verkostot sekä perheyrityksen maineen ja jatkuvuuden vaaliminen.

Keskinäisen tukemisen perinne auttaa vaikeiden aikojen yli

Perheyritys tarjoaa seuraavan sukupolven edustajille ainutlaatuisen oppimisympäristön, jossa uraan liittyvä inhimillinen pääoma karttuu kasvuympäristön vaikutuksesta. Perheenjäsenet kerryttävät itselleen toiminnallisia taitoja ja osaamista, esimerkiksi ihmisten kanssa toimimisesta ja päivittäisten liikeasioiden hoidosta. Perheyrityksissä opitaan myös yleisempiä käsitteellisiä valmiuksia, kuten strategista suunnittelua, liiketoiminnan kehittämistä ja yrityksen pyörittämisessä tarvittavaa työotetta. Oppiminen tapahtuu luontevasti vuorovaikutuksessa liiketoiminnan kanssa.

- Usein seuraavan sukupolven perheenjäsenet eivät edes tajua oppineensa näitä keskeisiä taitoja, ennen kuin työskentelevät muualla ja pohdiskelevat perheyrityksessä viettämäänsä aikaa, Murphy huomauttaa.

Perheyritysympäristön traditioihin kuuluva jäsenten keskinäinen auttaminen ja tukeminen näyttää yhä olevan voimissaan. Myös perheyrityksen ulkopuolella työskentelevät tai oman yrityksen perustaneet perheenjäsenet jatkavat perheyrityksen auttamista. Tämä avustavien perheenjäsenten panos on erityisen merkittävä heikon taloussuhdanteen aikana.

- Vaikka ura suuntautuisi perheyrityksen ulkopuolelle, se ei välttämättä johdu kiinnostuksen tai sitoutumisen puutteesta perheyrittäjyyttä kohtaan, Murphy toteaa. - Auttamisen perinne ja tietojen ja taitojen siirtäminen jälkipolville ovat voimavara, jolla perheyritykset voivat sinnitellä vaikeiden aikojen yli. Tällä tavoin perheyrityksellä on vaikutusta myös maailmantalouteen.

 

12 varastossa

Lisätiedot