Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi

20,00 

Ketokivi, Mikko
978-952-495-350-4;
Gaudeamus.
2015

Tilastollinen tutkimus ja argumentointi on tilastollisen päättelyn, tulkinnan ja teoreettisen selittämisen välistä vuoropuhelua, joka ei synny ainoastaan tilastollisen päättelyn sääntöjä ja menetelmiä soveltamalla.

Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi käsittelee tilastollisen tutkimuksen käytännön haasteita, joista tilastomatematiikan oppi- ja käsikirjat tyypillisesti vaikenevat. Monet kirjan teemoista - esimerkiksi päättelyn ja selittämisen välinen yhteys sekä havainnon tulkinnan moniselitteisyys - ovat tärkeitä myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa.

Teos on tarkoitettu sekä tilastollista tutkimusta tekeville että laajemmin lukijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tilastollisesta tutkimuksesta.

Tässä kirjan toisessa ja laajennetussa laitoksessa tarkastellaan entistä yksityiskohtaisemmin muun muassa teoreettisia selitysmekanismeja sekä tilastollisen mallin sillanrakentajan roolia teorian ja aineiston välillä.

1 varastossa

Lisätiedot