Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö

5,00 

Käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa ja yrityksissä
Novak, Joseph D.
952-451-057-X;
PS-kustannus.
2002

Opetuksen keskeinen pyrkimys on auttaa ihmisiä oppimaan, olemaan luovia ja käyttämään tietoa hyväkseen. Tehokkainta oppiminen on silloin, kun se on oppijalle mielekästä, auttaa esiin oppijan piilevän osaamisen ja mahdollistaa uuden tiedon luomisen sekä tiedon itsenäisen soveltamisen käytäntöön.

Professori Joseph D. Novakin teorian käytännön sovelluksina toimivat käsitekartat ja Vee-heuristiikat, joiden hyödyntämistä oppimisen ja opettamisen apuvälineinä esitellään kirjassa lukuisin esimerkein. Niiden avulla oppimisesta tulee jännittävää, uutta luovaa ja ongelmien ratkaisemista edistävää. Kirjan liitteessä esitellään näiden työkalujen soveltamista ja kehittämistyötä erityisesti Suomessa.

Tämä kirja ohjaa opettajia ja kasvattajia kehittämään mielekkäitä kasvatuksellisia kokemuksia, helpottamaan oppimista ja vähentämään ulkoa oppimisen tarvetta. Kirjassa esitetyt ajatukset ovat sovellettavissa sekä yksilöiden että organisaatioiden oppimiseen. Siksi kirja soveltuu myös yritysten ja organisaatioiden oppimisesta ja kehittämistyöstä kiinnostuneille.

1 varastossa

Lisätiedot