Three different approaches to cognitive fatigue in patients with a mild form of multiple sclerosis

5,00 

Objective cognitive, subjective cognitive and neurophysiological
Liuha, Sanna
978-951-39-7223-3; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (595)
2017

Kognitiivista uupumusta on sekä MS-potilailla että terveillä henkilöillä, mutta itse koettu toipuminen siitä on MS-potilailla terveitä hitaampaa.

Tutkimuksessa arvioitiin kognitiivista, ajattelutoimintojen uupumusta lievää MS-tautia sairastavilla potilailla. Uupumusta arvioitiin objektiivisilla kognitiivisilla testeillä, itsearviolla sekä aivojen sähköisiin herätevasteisiin perustuvilla mittauksilla. Lisäksi tutkittavat arvioivat elämänlaatuaan.

Uupumisesta toipuminen koettiin hitaammaksi

Tutkimuksen perusteella niin MS-tautia sairastavilla kuin terveillä verrokkihenkilöilläkin oli havaittavissa ajattelutoimintojen uupumista, mikä ilmeni työmuistin, tarkkaavaisuuden ja tiedonkäsittelyn heikkenemisenä tehtävän kuluessa. Molemmat tutkimusryhmät arvioivat myös uupumuksen lisääntyvän kognitiivisen rasituksen myötä, mutta MS-potilaat arvioivat toipuvansa siitä merkittävästi terveitä verrokkeja hitaammin.

Itse koettu ajattelutoimintojen uupumus ei ollut yhteydessä kognitiiviseen testisuoriutumiseen. Tutkimuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että kognitiivisen suoriutumisen vaikeutuminen ja koettu ajattelutoimintojen uupumus eivät välttämättä kulje käsi kädessä. MS-potilaat arvioivat elämänlaatunsa terveitä matalammaksi ja matalampi elämänlaadun arvio oli myös yhteydessä itse koettuun ajattelutoimintojen uupumiseen.

Toipuminen on uusi tutkimuksenkohde

Aiemmissa tutkimuksissa itse koettua ajattelutoimintojen uupumista ja erityisesti toipumista siitä ei juurikaan ole tutkittu.

- Oma kokemus ajattelutoimintojen uupumisesta ja hitaasta toipumisesta siitä voi osaltaan madaltaa MS-tautia sairastavien elämänlaatua jo lievässäkin taudin muodossa ja vaikuttaa myös potilaiden omaan kokemukseen työ- ja toimintakyvystään, Liuha sanoo.

- Uupumukseen tulisi tarttua varhain terveydenhuollossa. Sitä tulisi arvioida ja sen hallitsemiseksi arjessa tulisi hyödyntää kehitettyjä malleja, Liuha ehdottaa.

 

6 varastossa

Lisätiedot