The use of digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance

5,00 

Järvinen, Joel
978-951-39-6776-5; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (170)
2016

Digitaalisen analytiikan avulla yritykset voivat kerätä dataa asiakaskäyttäytymisestä digitaalisissa medioissa. Tämän on jo vuosia väitetty mullistavan markkinoinnin tehokkuuden mitattavuuden, sillä digitaalista analytiikkaa hyödyntämällä yritykset voivat selvittää, miten asiakkaat reagoivat erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin, ja pystyvät ohjaamaan markkinointiin sijoitettavaa rahaa parhaan lopputuloksen tuottaviin kohteisiin. Kuitenkin vain harva suomalainen yritys on kyennyt parantamaan markkinoinnin tehokkuutta digitaalisen analytiikan avulla.

Joel Järvisen väitöstutkimus selvitti, missä määrin teollisuusyritykset voivat ratkaista markkinoinnin mitattavuusongelmia digitaalisen analytiikan avulla ja mitä tehokas digitaalisen analytiikan hyödyntäminen vaatii organisaatiolta. Tutkimustulokset osoittivat, että digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta merkittävästi, mutta sen tuoma hyöty on riippuvainen sekä organisaation kyvystä muuntaa analytiikkadata ymmärrykseksi että rohkeudesta tehdä muutoksia markkinointiin uuden ymmärryksen pohjalta. Käytännössä tämä vaatii yrityksiltä osaamista tehokkuusmittariston suunnittelussa, laadukkaat prosessit datan analysointiin sekä riittävät resurssit. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen markkinointiorganisaatiossa.

Organisaatiokulttuurin muutos - markkinointitaiteesta kohti markkinointitiedettä

Markkinointi on leimautunut aikojen saatossa luovaksi taiteeksi, mutta tehokas analytiikan hyödyntäminen vaatii rinnalleen tietoa ja tieteellisempää otetta markkinoinnin kehittämiseen. Menestyvät yritykset johtavat markkinointia tiedolla - toiminnan kehittäminen perustuu jatkuvaan testaamiseen ja testien analysointiin mitattavissa olevan tiedon pohjalta. Järvisen mukaan tiedolla johdettu markkinointi johtaa parempiin tuloksiin, koska se ruokkii oppimista ja oppimisen hyödyntämistä päätöksenteossa.

Tehokkaampi markkinointi on keino parantaa yritysten kilpailukykyä

Yritykset sijoittavat markkinointiin keskimäärin noin 10 % kokonaisbudjeteistaan. Vaikeat taloudelliset ajat ovat pakottaneet monet suomalaiset yritykset säästökuurille, jolloin myös markkinointibudjetit ovat usein leikkausten kohteena. Yritysten kilpailukyvyn kannalta on näin ollen entistäkin tärkeämpää, että jokaisesta markkinointiin sijoitetusta eurosta saadaan maksimaalinen tuotto. Järvisen väitöskirja tarjoaa uutta tietoa yrityksille siitä, miten digitaalista analytiikkaa hyödyntämällä voidaan mitata ja optimoida markkinoinnin tehokkuutta, ja sitä kautta parantaa liiketoiminnan tuottavuutta.

 

13 varastossa

Lisätiedot