The scope and limits of implicit visual change detection

5,00 

Lyyra, Pessi
978-951-39-5717-9; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Studies in Education, Psychology and Social Research (495)
2014

Lyyran väitöskirja tutki näköaistinvaraista muutosten havaitsemista. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, voidaanko muutokset havaita esitietoisesti. Tutkimusten perusteella muutokset havaitaan usealla tasolla ennen niiden nousemista tietoisuuteen. Jopa muutosten yksittäisten osien yhdistelmiin sisältyvä sosiaalinen ja emotionaalinen merkitys havaittiin, ja se nopeutti muutoksen tietoista havaitsemista. Toisaalta, muutoksen havaitseminen tehostuu suhteellisen vähän, eikä se tutkimusten mukaan välttämättä vaadi esitietoista havaitsemista.

Muutossokeus paljastaa näköhavainnon heikon kohdan

Tutkimusasetelmana käytettiin muutossokeustilannetta. Muutossokeudessa suuret ja tavallisesti ilmeiset muutokset jäävät havaitsematta. Jopa rakennuksen siirtymistä tai keskustelukumppanin vaihtumista ei välttämättä huomata, jos ne tapahtuvat yhtä aikaa silmänliikkeen, lyhyen valonvälkähdyksen tai muun vastaavan häiriötekijän kanssa. Muutossokeuden perusteella on esitetty, että muutokset havaitaan esitietoisesti hyvin puutteellisesti, ja että niillä ei ole vaikutusta tietoiseen havaitsemiseen. Lyyran väitöskirjatutkimus osoittaa, että käsitys ei pidä täysin paikkaansa. Tutkimus tarkensi, millä tavoin esitietoinen ja tietoinen näköhavainto ovat yhteydessä toisiinsa.

Muutossokeustutkimusta on käytetty selittämään, kuinka merkittävät tapahtumat saattavat jäädä huomiotta esimerkiksi liikenteessä. Väitöskirjatutkimus voi tarkentaa, minkä tyyppisille tapahtumille niin käy herkemmin kuin toisille. Tutkimustietoa voi käyttää hyväksi suunniteltaessa, kuinka näköhavainnon kohteet kannattaa katsojille esittää varmistaakseen, että ne havaitaan - tai että niitä ei havaita. Väitöskirjatutkimus antaa viitteitä myös siitä, miten katsoja voi omalla toiminnallaan edistää esitietoisen muutoshavainnon vaikutuksia niin, että tietoinen näkökentän muutosten havaitseminen tehostuu.

 

6 varastossa

Lisätiedot