The role, the goal and the soul of professional public relations

5,00 

Developing a holistic model of PR professionalism
Asunta, Laura
978-951-39-6453-5; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (276)
2016

Laura Asunnan väitöstutkimuksen mukaan viestinnällä on valtava potentiaali yritysten ja yhteisöjen toiminnan tukemisessa, mutta se jää hyödyntämättä, jos viestinnän ammattilaisen strategista osaamista ei tunnisteta ja tunnusteta - tai jos riittävää strategista osaamista ja näkemystä ei ole.

Viestinnän merkitys korostuu varsinkin kriisitilanteissa. Erityisesti johtavassa asemassa toimivien viestinnälliset epäonnistumiset nousevat helposti julkiseen keskusteluun. Viestinnän ammattilaiset saavat myös usein osansa kritiikistä. Yksittäiset epäammattimaiset tai taitamattomat viestintäteot ovat toisinaan leimanneet koko alan propagandaksi tai informaatiosodan aseeksi.

- Moni haastattelemistani viestintäjohtajista oli jyrkästi sitä mieltä, että etiikka on viestinnän ammattilaisella selkäytimessä ja todellinen viestinnän ammattilainen ei myy sieluaan, Asunta kiteyttää väitöstutkimuksensa keskeisiä havaintoja.

Asunnan väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä professionalismi yhteisöviestinnässä tarkoittaa ja miten se tukee viestinnän ammattilaisia tekemään strategisesti merkittävää työtä. Onnistunut organisaatioviestintä edellyttää, että viestinnän ammattilaisella on tunnustettu asiantuntija-asema ja kyky yhdistää viestinnän strategiset ja eettiset päämäärät organisaation todellisuuteen.

Asiantuntija-asema, strategiset päämäärät ja arvoihin sitoutunut ammattilainen muodostavat professionaalisen viestinnän erottamattoman ”kolminaisuuden”, joka auttaa organisaatiota rakentamaan parhaat viestinnälliset toimintaedellytykset, kestävän identiteetin ja aidosti vuorovaikutteisen suhteen ympäristöönsä.

Menestyksen ja hyvinvoinnin liitto

Viestintä on organisaation elinehto. Hyvin toimiva viestintä luo yhteenkuuluvuutta, sitouttaa yhteisiin arvoihin ja tukee organisaatiota sen päämäärissä. Monet ongelmat olisivat ehkäistävissä tai ratkaistavissa paremman vuorovaikutuksen avulla. Aina organisaatioissa ei kuitenkaan täysin ymmärretä, mihin kaikkeen viestinnällä voidaan vaikuttaa.

- Jos johto näkee viestinnän vain somistuksena, sen strategiset voimavarat jäävät käyttämättä, Asunta luonnehtii.

Toisaalta myös viestinnän ammattilaisilla on erilaisia näkemyksiä siitä, mihin viestinnällä pyritään ja millainen asema viestinnän ammattilaisilla pitäisi olla. Osa viestinnän ammattilaisista ei edes tavoittele johtavaa asemaa, sillä he näkevät viestinnän lähinnä tiedonvälityksenä.

Rooli, päämäärät ja sielu tasapainossa

Asunta jaottelee tutkimustulostensa pohjalta eri tavoin työstään ja roolistaan ajattelevat viestinnän ammattilaiset sillanrakentajiin, puolustajiin ja mahdollistajiin. Sillanrakentajien keskeinen päämäärä on yhteisymmärryksen luominen. Puolustajat pyrkivät viestinnässä ensisijaisesti asiakasorganisaationsa intressien tai edustamansa ideologian edistämiseen. Mahdollistajat ovat kiinnostuneita siitä, että tieto kulkee ja viestintäkanavat toimivat. Kaikille näille on paikkansa - oleellista on ymmärtää, mikä rooli sopii kuhunkin tilanteeseen parhaiten.

Asunta haastatteli tutkimustaan varten 37 viestinnän asiantuntijaa siitä, miten he ymmärtävät viestinnän päämäärät ja aseman organisaatiossa. Haastattelututkimuksen ja kirjallisuuden pohjalta Asunta rakensi viestinnän mallin, jossa professionalismi muodostuu kolmesta toisiinsa linkittyvästä osa-alueesta: (1) asiantuntija-asemasta organisaatiossa (the role), (2) profession päämääristä (the goal) ja (3) viestinnän ammattilaisen osaamisesta ja ammatti-identiteetistä (the soul). Kun nämä osa-alueet toteutuvat ja ovat tasapainossa, ne hyödyttävät organisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla.

 

11 varastossa

Lisätiedot