The role of small local history museums in creating digital heritage

5,00 

The Finnish case
Laine-Zamojska, Magdalena
978-951-39-7014-7; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (310)
2017

Laine-Zamojska tarkastelee väitöstutkimuksessaan pienten paikallisten museoiden roolia digitaalisen kulttuuriperinnön luomisessa.

Tutkimus osoittaa, millaisia mahdollisuuksia kotiseutumuseoilla on kehittää digitaalisia projekteja. Digitalisaation myötä museoille on tarjoutunut uusia mahdollisuuksia toiminnan luomiseen, ja suuremmat museot ovat jo pitkään hyödyntäneet näitä mahdollisuuksia monipuolisesti. Sen sijaan pienille, paikallisten vapaaehtoisten voimin ylläpidetyille museoille digitalisaation hyödyntäminen on ollut haasteellisempaa.

Laine-Zamojskan tutkimus tuo esille pienten paikallisten museoiden potentiaalia digitaalisen perinnön alalla. Tutkimus tarjoaa käsityksen digitaalisen perinnön yhteisistä piirteistä näissä museoissa. Väitöskirja antaa kriittisen yleiskatsauksen virtuaalisista museoista suomalaisessa kontekstissa, keskittyen pieniin ja paikallisiin museoihin. Tutkimus osoittaa, että pienet paikallismuseot eivät ole suuremman museon pienoisversioita, vaan ne tarjoavat yleisölleen erityyppisen kokemuksen. Tämän takia uusien teknologisten sovellusten käyttöä tulisi toteuttaa eri tavalla näissä museoissa.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä kaikille museoalan toimijoille, jotka toteuttavat tai suunnittelevat digitaalisia projekteja.

 

10 varastossa

Lisätiedot