The role of piano improvisation in teaching harmony, using combined materials selected from the …

5,00 

The role of piano improvisation in teaching harmony, using combined materials selected from the baroque period and jazz standard repertoire. Towards a comprehensive approach
Benedek, Mónika
978-951-39-6148-0; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (249)
2015

Kolmannen asteen musiikkikasvatuksen harmoniaopetuksessa sovelletaan perinteisesti erilaisia käytänteitä klassisen ja jazz-musiikin aloilla, perustuen tyylinmukaisiin, tiettyinä aikakausina kehittyneisiin piirteisiin ja ilmaisuihin. Näillä tyyleillä on kuitenkin myös lukuisia yhteisiä piirteitä, ja Mónika Benedekin tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ja integroida sellaisia musiikillisen toiminnan elementtejä, joilla voidaan edistää barokin ja jazzin yhdistettyä harmoniaopetusta.

Tutkimuksen päätavoite oli tutkia pianoimprovisaation soveltuvuutta mahdollisena pedagogisena välineenä barokin ja jazzin harmonian yhdistetyssä opetuksessa, ja selvittää millä tavoin se voi tukea harmoniatuntemuksen kehittymistä ja erilaisia musiikillisia taitoja.

Tutkimuksen ensimmäinen osa oli pilottitutkimus, joka tarkasteli sitä, millaiset lähestymistavat olivat oppilaiden ja opettajan mielestä kaikkein toimivimpia yhdistetyssä harmoniaopetuksessa.

- Käytännön harjoitukset, kuten improvisaatio, variaatioiden säveltäminen ja kuulonvarainen oppiminen hyödyntäen olemassa olevia musiikkinäytteitä, olivat erityisen menestyksekkäitä yhdistetyssä opetuksessa, Benedek kuvailee.

Tutkimuksen toinen osa tarkasteli pianoimprovisaation soveltuvuutta yhdistetyn harmoniaopetuksen opetustapana. Tulokset osoittivat, että improvisaatio, erityisesti vertaisopiskelijoiden kanssa toteutettuna, vaikutti myönteisesti opiskelijoiden teoreettiseen ja käytännölliseen tietämykseen sekä barokin että jazzin harmoniasta ja heidän kuulonvaraisiin taitoihinsa. Kuitenkin myös opiskelijoiden aiempi harmoniatuntemus kummassakin tyylissä, heidän aloitustasonsa kuulonvaraisten taitojen, improvisaatiotaitojen ja pianonsoittotaitojen osalta ja improvisaation ajoitus osana kurssia vaikuttivat oppimisprosessiin.

Improvisaatio osoittautui hyödyllisimmäksi harmonian oppimiselle silloin, kun tietty määrä teoriatuntemusta, kuulonvaraisia taitoja ja pianonsoittotaitoa oli jo alustavasti vakiinnutettu. Opiskelijat olivat motivoituneita oppimaan harmoniaa improvisaation kautta ja barokin ja jazzin harmoniaa yhdistettynä.

 

9 varastossa

Lisätiedot