The power of language policy

5,00 

The legal recognition of sign languages and the aspirations of deaf communities
De Meulder, Maartje
978-951-39-6875-5; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (301)
2016

Maartje De Meulder tutki väitöskirjassaan viittomakielisten pyrkimyksiä saada viittomakielille lainsäädännöllinen tunnustus. Lisäksi hän arvioi kriittisesti perusteita viittomakielen oikeuksille ja oikeuttamisperusteille. De Meulderin väitöskirjatutkimus keskittyi erityisesti kahteen tapaukseen, Suomeen ja Skotlantiin.

Viittomakielisten yhteisöt kohtaavat demografisten, poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja koulutuksellisten paineiden monimutkaisen yhdistelmän. Siksi on tarpeellista tutkia ja vahvistaa saavutettujen lakien toimeenpanoa sekä arvioida niitä vaarantamishaasteiden ja elinvoimaisuuden ylläpitämisen näkökulmasta.

De Meulder ei pyrkinyt väitöskirjallaan ainoastaan edistämään akateemista keskustelua viittomakielipolitiikasta ja -suunnittelusta, vaan myös antamaan käytännön tasolla tietoa toimijoille, jotka työskentelevät turvatakseen viittomakielten oikeudet ja elinvoimaisuuden.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että lainsäädännöstä puuttuu erityisesti koulutuksen kielelliset oikeudet sekä oikeus oppia viittomakieltä. Useimmat toimintatavat perinteisesti rajaavat viittomakieliset vain vammaisiksi, mikä vaikuttaa negatiivisesti kielellisten oikeuksien tunnustamiseen.

Lisäksi viittomakielilainsäädäntö ja perustelut viittomakielten oikeuksien puolesta joutuvat hyvin erityisten keskustelujen alaiseksi - vastaavanlaista tarkastelua ei ole koettu keskusteluissa puhuttujen vähemmistökielten kielellisiin oikeuksiin ja lainsäädäntöön liittyen. Tämä piirre osoittaa viittomakielisuunnittelun vahvasti politisoituneen luonteen erityisesti koskien keskustelua kuurojen lasten kielellisistä oikeuksista.

 

12 varastossa

Lisätiedot