The outcomes of national literacy programs on basic reading skills in familiar language …

5,00 

The outcomes of national literacy programs on basic reading skills in familiar language among Zambian early graders

Sampa, Francis Kalenga
978-951-39-6761-1; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (560)
2016

Francis Sampan väitös valottaa lasten lukemaan oppimisen tilannetta Sambiassa. Sampa käy tutkimuksissaan läpi kahden eri opetusohjelman tuloksia ja vertailee näitä ohjelmia toisiinsa.

Lukutaito on ratkaisevassa roolissa paitsi kouluoppimisessa myös laajemmin kansakunnan toimintaedellytysten parantamisessa monessa Afrikan maassa. Lukutaidon opetus keskittyi Sambiassa vuosikymmenten ajan englannin kieleen. Vuosituhannen vaihteessa havaittiin, miten tärkeää lapselle on voida käyttää omaa äidinkieltään lukemaan oppimisessa. Nykyisin lukutaitoa opetetaan Sambiassa seitsemällä paikallisella kielellä.

Kielivaihdoksen jälkeen opetuksessa on käytetty kahta opetusohjelmaa. Nykykäytäntö alkoi Primary Reading Program (PRP) -ohjeistuksesta (käytössä 1999-2014), jossa lukutaidon alkuopetus annettiin paikallisella kielellä, mutta jossa näkyi edelleen englannin kieleen suuntautuneiden opetusmenetelmien vaikutus. Oppimistulosten heikkouden vuoksi PRP uudistettiin 2013-2014 ja esitestattiin, ennen kuin se Primary Literacy Program (PLP) -nimisenä hyväksyttiin valtakunnalliseen käyttöön vuoden 2014 lopulla. PLP on suunniteltu aiempaa paremmin sambialaisten kielten johdonmukaiseen kirjoitusjärjestelmään sopivaksi.

Tehokkaampien lukutaidon opetusmenetelmien tarve on Sambiassa suuri. Sambian kouluissa käytettyjen seitsemän kielen kirjoitukset ovat hyvin johdonmukaisesti rakennettuja, ja toisin kuin englannissa, niiden kirjaimet ääntyvät kontekstistaan riippumatta aina samalla tavalla. Näin ollen yksittäisten kirjainten äänteiden oppiminen on lukemaan opettelun välttämätön lähtökohta, mitä useimmat opettajat eivät ole kuitenkaan omaksuneet.

Tulokset osoittivat lasten oppimistulosten olevan sitä parempia, mitä tarkemmin opettajia opastetaan kiinnittämään huomiota kielen oppimisen perusteisiin - kirjainten äännevastineiden opetuksesta lähtien. Erot opetusohjelmien oppimistuloksissa ovat joka tapauksessa pieniä, ja parhaimmillaankaan lasten oppimistuloksissa ei ole kehumista. Suurin osa lapsista epäonnistuu täysin jo pelkästään kirjainten tunnistuksessa. Kirjalliset ohjeet opetustavasta eivät ole pystyneet muuttamaan englannin kieleen orientoituneiden opettajien tapaa opetella lukemaan kokonaisten sanojen kirjoitusasuja mieleen painamalla.

Lapsille tarkoitetun lukumateriaalin puuttuminen tuottaa niin ikään ongelmia; nekin lapset, jotka pystyvät omaksumaan peruslukutaidon, eivät pääse harjoittamaan sitä. Helpotusta tilanteeseen on toivottu mobiilista harjoitteluympäristöstä.

Aiemmat väitöskirjatutkimukset ovat jo todistaneet lukemisen taitojen harjoitteluun tarkoitetun, Suomessa Ekapelinä tunnetun, sovelluksen vaikutuksia. Kun älypuhelimista tulee sambialaisperheille vielä saavutettavampia, on mahdollista, että lapset saavat avun piankin. Sama lähde tuo heidän ulottuvilleen myös kiinnostavaa luettavaa, sillä ilman lukemista toiminnallinen lukutaito ei ole saavutettavissa.

 

13 varastossa

Lisätiedot