The human question in science fiction television

5,00 

(Re)imagining humanity in Battlestar Galactica, Bionic Woman and V
Koistinen, Aino-Kaisa
978-951-39-6146-6; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (248)
2015

Koistinen tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan, miten ihmisyyttä tuotetaan, määritellään ja merkitään tieteisfiktio-lajityyppiin kuuluvissa pohjoisamerikkalaisissa televisiosarjoissa. Tutkimuskohteina ovat Taisteluplaneetta Galactican (Battlestar Galactica), Bionic Womanin ja V:n alkuperäiset ja uudelleen tuotetut versiot. Sarjojen alkuperäisversiot tehtiin 1970-80-luvulla, kun taas uusia sarjoja esitettiin 2000-2010-luvulla.

Tieteisfiktio ei ole rajoittunut kuvailemaan maailmaa sellaisena kuin se meille näyttäytyy, minkä takia lajityypin piirissä on mahdollista luoda uudenlaisia kuvitelmia esimerkiksi erilaisista kulttuureista ja maailmoista - ja vaikkapa siitä, millaisia ihmisiä voisimme tulevaisuudessa olla. Tutkimus kytkee sarjoissa tuotetut ihmisyyden määrittelyt moninaisiin kulttuurisiin, eettisiin ja poliittisiin keskusteluihin esimerkiksi sukupuolesta, etnisyydestä, sodankäynnistä sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen välisistä suhteista.

Avaruusolennot ja koneihmiset ihmisyyden peileinä

- Uutta Taisteluplaneetta Galacticaa, Bionic Womania ja V:tä ei ole juurikaan tutkittu suhteessa sarjojen vanhoihin versioihin, joten tutkimukseni tuottaa uutta tietoa siitä, millaiset kulttuuriset sekä tuotannolliset seikat ovat vaikuttaneet niissä ihmisyyden merkkeihin ja merkityksiin, Koistinen kertoo.

Koistinen osoittaa, että tunnistettava sukupuoli nousee sarjoissa tärkeäksi ihmisyyden merkitsijäksi. Sukupuolille sallitut roolit ovat kuitenkin erilaiset uusissa ja vanhoissa sarjoissa. Uusissa versioissa naisia nähdään esimerkiksi huomattavasti keskeisemmissä ja toiminnallisemmissa rooleissa, minkä Koistinen liittää muun muassa Yhdysvalloissa tapahtuneisiin muutoksiin naisten yhteiskunnallisessa asemassa.

Ihmisyyttä määritellään sarjoissa ennen kaikkea suhteessa ei-inhimilliseen. Kaikki Koistisen tutkimat sarjat sisältävät jonkinlaisia ei-inhimillisiä olentoja, kuten avaruusolentoja tai koneihmisiä, joita vasten ihmisyyttä peilataan. Nämä olennot voivat olla ulkonäöltään sekä käytökseltään ihmisen kaltaisia ja jopa ”käydä ihmisestä”. Vanhoissa sarjoissa ei-inhimilliset olennot rinnastetaan usein kylmän sodan uhkakuviin. Uudet sarjat sen sijaan käsittelevät niiden kautta muun muassa terrorismiin liittyviä pelkoja.

- Uusissa sarjoissa ihmisten ja ei-inhimillisten olentojen suhteet esitetään pääsääntöisesti monimutkaisempina kuin vanhoissa versioissa. Tämä tuntuu erityisen ajankohtaiselta nykypäivänä, kun esimerkiksi erilaiset luonnonkatastrofit, ilmastomuutos ja lajien sukupuutto pakottavat meidät miettimään uudelleen suhdettamme ei-inhimilliseen maailmaan, Koistinen toteaa.

Koistisen mukaan tieteisfiktion tarinat ihmisistä ja erilaisista ei-inhimillisistä olennoista voivatkin auttaa meitä ymmärtämään suhteitamme niihin ihmisiin tai ei-inhimillisiin olentoihin, jotka koemme jollain tapaa vieraiksi ja oudoiksi. Fiktion avulla voimme kuvitella, miten nämä suhteet voisivat rakentua jotenkin toisin. Voisimmeko oppia suhtautumaan vierauteen ennakkoluulottomammin?

 

11 varastossa

Lisätiedot