The effects of physical activity and diet change on intracellular lipids and metabolism in mice …

5,00 

The effects of physical activity and diet change on intracellular lipids and metabolism in mice with diet-induced obesity

Rinnankoski-Tuikka, Rita
978-951-39-5810-7; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (210)
2014

Ylipainoisilla ja lihavilla rasvaa varastoituu sisäelimiä ympäröivän rasvakudoksen lisäksi myös insuliinille herkkiin kudoksiin, kuten luurankolihaksiin ja maksaan. Erityisesti lihassoluihin kertyvällä rasvalla on todettu olevan keskeinen merkitys kudosten alentuneen insuliiniherkkyyden, insuliiniresistenssin, kehittymisessä. Rinnankoski-Tuikka selvitti tutkimuksessaan lihas- ja maksakudoksen solunsisäisen rasvan ja solutason mekanismien merkitystä insuliiniresistenssin kehittymisessä koe-eläintutkimuksen keinoin.

Apua metabolisen oireyhtymän hoitoon

- Lihavuuteen ja sen liitännäissairauksiin kuten tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvien solutason muutosten tuntemus on olennaista kehitettäessä tehokkaampia keinoja lihavuuden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, Rinnankoski-Tuikka toteaa.

Rinnankoski-Tuikka havaitsi tutkimuksessaan, että ruokavalion vaihto kevyempään sai aikaan eniten suotuisia muutoksia insuliiniherkkyydessä. Sen sijaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen ei riittänyt saamaan aikaan vastaavia muutoksia. Samanlaisia tuloksia havaittiin myös lihasten ja maksan solunsisäisten rasvakertymien määrässä. Tehdyt havainnot tukevat ruokavalion muuttamista vähärasvaiseksi, sillä hyötyvaikutukset olivat pelkkään liikuntaan verrattuna suuremmat.

Rasvaisen ruokavalion havaittiin lisäävän merkittävästi solunsisäisten rasvakertymien aineenvaihdunnalle tärkeän säätelyproteiinin perilipiini 5:n ilmentymistä. Ruokavalion vaihduttua vähärasvaisempaan palautui perilipiini 5:n määrä samalle tasolle kuin kontrollihiirillä. Sen sijaan hiirten vapaaehtoisella juoksupyöräharjoittelulla ei havaittu olevan vaikutusta. Tutkimustulokset tukevat käsitystä perilipiini 5:n merkittävästä roolista lihaksen ja maksan rasva-aineenvaihdunnassa, sekä tuovat lisätietoa säätelyproteiinin mahdollisesta osuudesta insuliiniresistenssin syntymekanismeissa.

Väitöskirjatutkimus toteutettiin hyödyntämällä kokeellisissa lihavuustutkimuksissa usein käytettyä hiiren tautimallia. Tutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaisen rasvaisen ruokavalion, vapaaehtoisella juoksupyöräharjoittelulla toteutetun fyysisen aktiivisuuden sekä ruokavalionvaihdon vaikutuksia rasvan solunsisäiseen kertymiseen ja sen vaikutuksiin insuliiniresistenssin kehittymisessä.

 

11 varastossa

Lisätiedot