The effects of locomotor pattern diversity and ageing on the lower limb joint mechanics and …

5,00 

The effects of locomotor pattern diversity and ageing on the lower limb joint mechanics and loading during human walking and running

Kulmala, Juha-Pekka
978-951-39-6085-8; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (218)
2015

Yksipuolisesti toistuva biomekaaninen kuormitus on riski alaraajojen kuormitusperäisten vammojen syntymiselle. Juha-Pekka Kulmala selvitti, miten erilaiset kävely- ja juoksutyylit sekä ikääntyminen vaikuttavat alaraajan nivelkuormitukseen liikkuessa.

Tulokset osoittivat, että kävelyssä polven kuormitus oli suurinta henkilöillä, jotka kävelivät etureisipainotteisesti koukistamalla polvea normaalia enemmän. Myös takareisipainotteinen kävely lähes suoralla polvella lisäsi nivelkuormitusta tavalliseen kävelytyyliin verrattuna. Juoksussa päkiäaskelluksen havaittiin vähentävän polven kuormitusta, mutta lisäävän akillesjänteeseen ja pohjelihaksiin kohdistuvaa kuormitusta kanta-askellukseen verrattuna.

Nilkan alentunut työntövoima heikentää liikkumiskykyä iän myötä

Keskeisin ero eri-ikäisten liikkumisessa havaittiin nilkan toiminnassa. Iäkkäillä henkilöillä vaje nilkan ojentajien lihastehossa havaittiin jo kävelyssä ja se suureni selvästi juoksussa ja pikajuoksussa. Iäkkäillä myös lonkan ojentaja- ja koukistajalihakset tuottivat vähemmän lihastehoa maksimijuoksussa, mikä nilkan ojentajalihasten ohella rajoittaa ikääntyneiden suorituskykyä juostessa. Yllättävää sen sijaan oli, että ikääntyneiden liikkumisessa (kävely, juoksu, pikajuoksu) ei havaittu vajetta polvinivelen tehontuotossa. Ikääntyminen ei myöskään lisännyt alaraajan nivelkuormitusta.

Tekniikkamuutoksista apua

- Koska liikkumistyylillä on yhteys kuormituksen suuruuteen, askeltekniikan muutokset voivat vähentää nivelkuormitusta ja siitä johtuvia kiputiloja, Kulmala suosittaa. Havainnot nilkan ojentajalihasten heikentyneestä toiminnasta iän myötä puolestaan kannustavat tämän lihasryhmän harjoittamiseen vanhemmalla iällä.

 

8 varastossa

Lisätiedot