The effects of exercising in the cold on energy metabolism, skeletal muscle tissue oxygenation and immuno-endocrine responses

5,00 

Gagnon, Dominique D.
978-951-39-5715-5; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (206)
2014

Lisääntynyt kiinnostus arktiseen alueeseen merkitsee sitä, että entistä enemmän ihmisiä asuu ja työskentelee kylmissä ympäristöolosuhteissa, jotka saattavat aiheuttaa haasteita heidän terveydelleen, turvallisuudelleen ja toimintakyvylleen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kylmäaltistuksen vaikutuksia energia-aineenvaihduntaan, luurankolihasten hapettumiseen ja immuno-endokrinologisiin vasteisiin fyysisen kuormituksen aikana.

Pohjoisnaparetken aikana, joka kesti 56 vuorokautta ja oli pituudeltaan 850 km, energiansaanti oli 23 MJ· d-1, energiankulutus 29 MJ· d-1 ja lämpötila -3??C - -47??C, mitkä laskivat retken jälkeen mitattuja seerumin testosteroni-, kortisoli- ja tyroksiinihormonipitoisuuksia verrattuna lähtötilanteeseen. Hormonitasot palautuivat kahden viikon aikana, mutta HDL ja LDL - kolesterolitasot olivat koholla vielä kaksi viikkoa retken päättymisestä.

Akuutti submaksimaalinen kuormitus kylmässä (0°C vs. 22°C, shortsit ja juoksukengät) 50% ja 70% maksimaalisesta hapenkulutuksesta) ei lisännyt triglyseridien hajotessa syntyvien vapaiden rasvahappojen (NEFA), eikä seerumin glyseroli- ja katekolamiinipitoisuuksia, mutta sen sijaan lisäsi rasvojen hapettumista molemmilla kuormitustasoilla. Lisäksi kylmän aiheuttama lihasvärinä lisäsi rasvojen osuutta kokonaisenergiankulutuksesta, mitattuna levossa ennen kuormitusta. Tämä ennen kuormitusta aiheutettu lihasvärinä ei kuitenkaan aiheuttanut muutoksia energialähteiden käytössä itse kuormituksen aikana, vaikka plasman noradrenaliini-, NEFA-, glyseroli- ja beta-hydroksibyturaattitasot lisääntyivät 70%:n kuormitustasolla. Kuormitusta edeltävä jäähdytys heikensi ulomman reisilihaksen hapettumista. Endokriiniset ja immunologiset vasteet olivat voimakkaampia termoneutraalissa ympäristössä, ja joissakin mittauksissa myös kylmässä, kun kuormitusta edelsi lihasvärinä.

Kaiken kaikkiaan nämä tulokset osoittavat, että 1) pitkäkestoinen ja äärimmäinen fyysinen kuormitus vaikuttaa vain vähän hormonitasojen palautumiseen, mutta pidentää merkittävästi veren rasvatasojen palautumista lähtötasolle. 2) Liikuttaessa kylmässä energianvalintamekanismit muuttuvat, kun energialähteiden saatavuuden ja käytön välillä on ristiriita. 3) Ennen kuormitusta aiheutettu matalaintensiteettinen lihasvärinä ei muokkaa ravintoaineiden valintaa submaksimaalisen työn aikana kylmässä. 4) Kudosten jäähdyttäminen saattaa heikentää luurankolihasten hapettumista submaksimaalisen työn alussa. 5) Kylmässä liikkuminen näyttää vähentävän inflammatorisia vasteita, kun taas lihasvärinä saattaa stimuloida kehon immunologista järjestelmää.

Abstarct

Progressively expanding access to the Arctic region has led to an increased number of people who live and work in cold environments, which may interfere with health, safety and performance. The present study examined the effects of cold exposure during exercise on energy metabolism, skeletal muscle tissue oxygenation and immune-endocrine responses. A 56-day, 850 km North Pole expedition induced decreases in serum concentration of testosterone, cortisol and thyroxine post expedition. Endocrine recovery was observed within two weeks but high-density lipoprotein and low-density lipoproteins levels remained elevated at two weeks after. Acute submaximal exercise in the cold (0ºC vs. 22ºC) at 50% and 70% of peak oxygen consumption showed no increase in serum non-esteri

13 varastossa

Lisätiedot