The effectiveness of 12 months’ intensive shoulder strength training on disability, health-related …

5,00 

The effectiveness of 12 months' intensive shoulder strength training on disability, health-related quality of life and shoulder function after rotator cuff repair

Piitulainen, Kirsi
978-951-39-6993-6; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (256)
2017

Olkapääkipu on kolmanneksi yleisin tuki- ja liikuntaelinsairaus länsimaissa. Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksen jälkeistä olkapään harjoittelua on tutkittu melko vähän, eikä toimivinta kuntoutusmuotoa ole voitu vielä osoittaa. Aikaisempien tutkimusten mukaan olkakipu vähenee leikkauksen jälkeen merkittävästi, mutta toimintakykyyn, lihasvoimaan ja nivelliikkuvuuteen jää huomattavia puutteita.

Kansainvälisiä työkaluja tarvitaan toimintakyvyn haitan arviointiin

Piitulaisen väitöskirjatutkimukseen liittyi olkapääkivun toiminnallista haittaa arvioivan the American Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder Assessment Form (ASES) - kyselylomakkeen suomenkielisen version tutkiminen. Englanninkielinen kyselylomake suomennettiin, jonka jälkeen sitä testattiin olkakipupotilailla. Kyselylomakkeen toistettavuutta ja luotettavuutta selvittävään tutkimukseen osallistui 105 olkakipupotilasta. Suomenkielinen ASES-kyselylomake osoittautui luotettavaksi ja nopeaksi seulontakyselyksi.

Kiertäjäkalvosimen ongelma vaikuttaa lihasvoimaan

Vuoden kestävään harjoittelututkimukseen osallistui 67 kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksen läpikäynyttä potilasta Keski-Suomen keskussairaalasta. Tutkimuksessa selvitettiin tehostetun olkapään harjoittelun vaikutusta toimintakykyyn, terveyteen liittyvään elämänlaatuun sekä olkapään lihasten voimaan ja liikkuvuuteen. Potilaat satunnaistettiin harjoittelu- tai kontrolliryhmään. Harjoitteluryhmä ohjattiin tekemään vuoden ajan olkapään tehostettua voimaharjoittelua, johon kuului neljä fysioterapeutin ohjauskertaa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kontrolliryhmä sai puolestaan ainoastaan tavanomaisen, leikkauksen jälkeisen ohjauksen.

Tutkimuksessa ilmeni, että leikatun olkapään voima jäi heikommaksi verrattuna leikkaamattomaan. Olkapään sisäkiertovoima oli vuoden jälkeen palautunut leikkaamattoman olkapään tasolle, mutta ulkokierto- ja nostovoima jäivät selvästi alhaisemmalle tasolle. Lihasvoiman heikentyminen voi johtaa muun muassa kipuoireisiin, ja siten vaikeuttaa työtä ja vapaa-ajan harrastuksia.

Kotiharjoittelu ei välttämättä riitä palauttamaan lihasvoiman puutosta

Tutkimustulosten mukaan olkapään tehostettu voimaharjoittelu ei ollut tavanomaista harjoittelua vaikuttavampaa. Molemmilla ryhmillä leikatun olkapään toimintakyky parantui merkittävästi vuoden seurannan aikana, vaikka leikatun olkapään voima jäi heikommaksi kuin leikkaamattoman. Kolmen vuoden seurannassa toimintakyky säilyi muuttumattomana. On kuitenkin otettava huomioon, että tutkimustulokseen on voinut vaikuttaa harjoitteluryhmän heikko sitoutuminen harjoitteluun. Tulosten mukaan tehostettua voimaharjoittelua ei kuitenkaan ole järkevää ohjata leikkauksen jälkeen kaikille potilaille, koska suuri osa potilaista toipui hyvin. Tärkeää olkapään lihasvoiman palautumisessa on nimenomaan harjoittelun säännöllisyys. Kliinisessä työssä ASES-lomakkeen rutiininomainen käyttö olkapääpotilaiden toimintakykyä arvioitaessa on suositeltavaa, jotta toimintakyvyltään heikoimmat potilaat ohjattaisiin kuntoutukseen riittävän ajoissa.

 

16 varastossa

Lisätiedot