The effect of aquatic exercise on symptoms, function, body composition and cartilage in knee …

5,00 

The effect of aquatic exercise on symptoms, function, body composition and cartilage in knee osteoarthritis

Waller, Benjamin
978-951-39-6849-6; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (250)
2016

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jonka tyypillinen tunnusmerkki on nivelruston osittainen häviäminen. Vesiharjoittelun on osoitettu vähentävän kipua ja parantavan toimintakykyä polven nivelrikosta kärsivillä, ja täten se onkin suosittu harjoittelumuoto nivelrikkopotilaiden keskuudessa. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole kuitenkaan selvittäneet vesiharjoittelun vaikutuksia nivelruston terveyteen, vaikka nivelruston terveyden ylläpito nivelrikon aikaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä nivelrikkoon liittyviä oireita ja taudinkehitystä.

Benjamin Wallerin väitöskirjatutkimuksessa kävi ilmi, että korkeaintensiteettinen vesivastusharjoittelu paransi polven nivelruston terveyttä ja laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on todettu lievä polven nivelrikko. Lisäksi vesivastusharjoittelu vähensi kehon rasvamassaa, kohotti aerobista kuntoa ja lisäsi kävelynopeutta.

Vesiharjoittelun on yleisesti ajateltu olevan liian lempeää kyetäkseen aiheuttamaan ärsykkeitä, jotka vaikuttaisivat positiivisesti nivelrustoon. Waller havaitsi väitöskirjatutkimuksessaan, että korkeaintensiteettinen vesivastusharjoittelu tuotti riittävän ärsykkeen, joka vaikutti polven nivelruston kollageenisäikeiden järjestäytymiseen sekä nivelruston nestepitoisuuteen. Kollageenisäikeiden huonontunut järjestäytyminen ja lisääntynyt nestepitoisuus ovat molemmat alkavan nivelrikon ensimerkkejä. Wallerin väitöksen mukaan intensiivinen vesivastusharjoittelu voi vaikuttaa laaja-alaisesti kaikkiin tärkeisiin nivelrikon hoitotavoitteisiin eli kehon koostumukseen, toimintakykyyn, kipuun ja polven nivelrustoon.

Tällä hetkellä vesiharjoittelua hyödynnetään pääasiassa nivelrikon kivun hoidossa, joten harjoittelu on usein matalaintensiteettistä. Vaikka kipua voidaan lievittää lyhytaikaisesti, harjoittelun vaikutus ei näy päivittäisessä fyysisessä suorituskyvyssä. Heikentynyt fyysinen suorituskyky johtaa alentuneeseen yleiskuntoon, joka puolestaan lisää riskiä sairastua paitsi nivelrikkoon myös muihin ikääntymiseen liittyviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin.

-Intensiivinen vesivastusharjoittelu on tehokasta, kivutonta ja turvallista. Vesiharjoittelussa tulisikin pelkän kivun hoidon sijaan keskittyä parantamaan fyysisen suorituskyvyn ominaisuuksia ja kohottamaan aerobista kuntoa, toteaa Benjamin Waller.

Fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen on yhteydessä ikääntymiseen. Wallerin väitöskirjatutkimuksen mukaan hyvin laaditut vesiharjoitteluohjelmat ylläpitävät tai jopa parantavat kaikki mitattuja fyysisen suorituskyvyn osa-alueita, kuten lihasvoimaa, aerobista kuntoa, kävelynopeutta ja dynaamista tasapainoa. Liikuntapalveluiden tuottajien tulisi tarjota hyvin suunniteltuja vesiharjoittelumahdollisuuksia, jotka ylläpitäisivät elämänlaatua ja alentaisivat ikääntymiseen liittyvien sairauksien riskiä.

 

12 varastossa

Lisätiedot