The development and management of interpersonal trust in a business network in health, exercise …

5,00 

The development and management of interpersonal trust in a business network in health, exercise, and wellbeing markets

Hakanen, Mila
978-951-39-6995-0; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (173)
2017

Hakanen selvitti väitöstutkimuksessaan ihmisten välisiä luottamussuhteita suomalaisessa liikunta-, terveys-, ja hyvinvointisektorin liiketoimintaverkostossa. Väittelijä keskittyi tapaustutkimuksessaan erityisesti luottamuksen määrätietoiseen kehittämiseen ja johtamiseen sekä näiden mittaamiseen. Luottamusta on tutkittu monesta näkökulmasta, mutta luottamuksen kehittäminen ja johtaminen ovat vasta nouseva tutkimusalue. Väitöskirja sisältää neljä artikkelia, joista jokainen käsittelee luottamusta eri näkökulmista.

Luottamus on keskeistä kaikissa organisaatioissa ja verkostoissa, joissa ihmiset tekevät yhteistyötä. Tutkimus nosti esiin luottamuksen kehittymiseen liittyviä mahdollistajia ja esteitä. Lisäksi Hakanen tarkasteli luottamuksen ja huipputiimien rakentamisen välistä yhteyttä.

- Luottamus on yksi tärkeimmistä alueista huipputiimejä rakennettaessa, selkeän vision ja vuorovaikutuksen lisäksi. Kunnioitus, reiluus ja avoin vuorovaikutus ovat keskeisiä tekijöitä ihmisten välisiä luottamussuhteita rakennettaessa. Luottamuksen rakentaminen on hidas ja jatkuva prosessi, joka on varsinkin henkilöiden välisten suhteiden alkuvaiheessa hyvin hauras, Hakanen sanoo.

Tutkimuksessa nousi esiin myös luottamuksen kehittämiseen ja johtamiseen vaikuttavia osa-alueita, joita ovat esimerkiksi johtajuustaidot ja vuorovaikutus. Henkilöiden väliset luottamussuhteet ovat jatkuvassa prosessissa. Luottamusta seuraamalla ja mittaamalla voidaan tunnistaa luottamukseen liittyviä haasteita ja ongelmatilanteita. Seurantaan sopivat muun muassa vuorovaikutuksen määrän ja laadun sekä jaettavan tiedon laadun mittaaminen.

Tutkimuksessa nousi esiin myös epävirallisten tapaamisten tärkeys. Ne tukevat virallisia tapaamisia paremmin yhteishengen muodostumista ja tutustumista.

 

12 varastossa

Lisätiedot