The contribution of public relations to organisational decision making and autopoiesis of …

5,00 

The contribution of public relations to organisational decision making and autopoiesis of organisations. The perspective of the Luhmannian social system paradigm
Mykkänen, Markus
978-951-39-7179-3; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (326)
2018

Suomalaisilla tiedottajilla ja viestintäpäälliköillä on vaikeuksia tunnistaa oman työnsä merkitys organisaatioiden päätöksenteon poliittisille ja vallankäytön ulottuvuuksille, selviää Mykkäsen väitöstutkimuksessa.

Mykkänen tutki tiedottajien ja viestintäpäälliköiden työtä ja sen merkitystä organisaation päätöksenteolle. Tutkimuksessa havaittiin, että viestintäammattilaisten tuki päätöksenteolle on merkittävää päätösprosessin kaikissa vaiheissa. Tuen laatu on aina päätöskohtainen.

- Päätöksenteon tuki pitää sisällään lukuisia eri rooleja ja tehtäviä yhtä aikaa. Viestinnän ammattilaiset joutuvat hyvin nopealla tahdilla muuttamaan ja sopeuttamaan sekä rooliaan että työskentelyään organisaation ja sidosryhmien vaatimuksien mukaan, Mykkänen kertoo.

Viestintäammattilaiset osallistuvat useisiin eri vaiheissa oleviin päätöksentekoprosesseihin yhtä aikaa ja tukevat päätöksentekoa koko organisaation tasolla. Parempi omien roolien ja tehtävien ymmärtäminen antaisi ammattilaisille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon niin ylimmän tason johtoryhmissä kuin operatiivisella tasolla.

Ammattilaiset keskittyvät liikaa prosessiin

Mykkäsen mukaan viestintäammattilaisten tuessa päätöksenteolle näkyy vahva prosessisuuntautuminen. Tiedottajat ja viestintäpäälliköt keskittyvät usein huolehtimaan päätöksiin liittyvistä viestinnän prosesseista ja materiaaleista, eivätkä koe aina olevansa osa suurempaa vallankäytön koneistoa organisaatiossa. Pahimmassa tapauksessa omaa työtä ei välttämättä edes mielletä päätöksenteolle merkitykselliseksi.

- Päätöksenteolla on lukuisia ulospäin näkymättömiä tekijöitä, joihin viestintäammattilaisten tulisi kiinnittää huomionsa sekä tarvittaessa puuttua taatakseen eettisen ja läpinäkyvän päätöksenteon. Pelkkä tiedon kerääminen ja tiedottaminen päätöksien lopputuloksista ei enää riitä, Mykkänen sanoo.

Sisäisen uudistumisen tuki

Mykkänen tutki väitöskirjassaan myös viestintäammattilaisten merkitystä organisaatioiden sisäiselle uudistumiselle. Ammattilaisten parempi mukaan ottaminen päätöksentekoon edesauttaisi organisaatioita uudistumaan enemmän toimintaympäristönsä mukaan ja mahdollistaisi viestinnän sisällyttämisen strategiseen liiketoiminnan suunnitteluun jo alusta alkaen. Näin organisaatiot voisivat oppia enemmän ympäristöstään ja sopeuttaa toimintaansa ennalta.

 

14 varastossa

Lisätiedot