Teaching practices in early primary school

5,00 

Dimensions, patterns and consequences
Tang, Xin
978-951-39-7262-2; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (601)
2017

Tehokkaita opetuskäytäntöjä on etsitty vuosikymmenten ajan. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin Early Childhood Classroom Observation Measure -havainnointijärjestelmän (ECCOM) avulla kolme opetustyyliä. Tang tutki tyylien vaikutusta 1.-3. luokan oppilaiden lukutaidon kehittymiseen.

- Tyylit olivat lapsilähtöinen, opettajajohtoinen ja lasten johtama opetustyyli. Henkilökeskeisellä lähestymistavalla etsittiin opettajia, jotka olivat valmiita esittelemään päällimmäisiä opetuskäytäntöjään. Seuraavaksi tutkittiin näiden opetustyylien ja lukutaidon välisiä yhteyksiä. Aineisto kerättiin Suomesta ja Virosta, Tang kertoo.

Ensimmäistä luokkaa opettavien suomalais- ja virolaisopettajien keskuudesta löydettiin kolmen opetustyylin lisäksi neljäs, lapsilähtöisen ja opettajajohtoisen tavan yhdistävä tyyli. Myös kolmannen luokan opettajien keskuudesta löytyi neljäs tyyli, joka oli äärimmäisen lapsilähtöinen.

- Lapsilähtöinen opetustyyli ja yhdistelmätyyli johtivat parempiin lukutaidon oppimistuloksiin. Sen sijaan lasten johtamalla opetustavalla todettiin olevan kielteinen vaikutus lasten lukutaidon kehitykseen, Tang sanoo.

Suurempi osuus suomalaisopettajista käytti virolaisia kollegojaan tehokkaampia opetustyylejä.

- Opettajajohtoista ja lapsilähtöistä opetustyyliä voidaan käyttää yhdessä, jolloin saavutetaan parhaat oppimistulokset lukutaidossa. Lasten johtamaan ja äärimmäisen lapsilähtöiseen opetustyyliin opettajien sen sijaan tulisi suhtautua varauksella opetuksen alkuvaiheissa, Tang kehottaa.

 

9 varastossa

Lisätiedot