Taiteeksi tarinoitu oma elämä

5,00 

Sava, Inkeri, Vesanen-Laukkanen, Virpi
952-451-097-9;
PS-Kustannus.
Opetus 2000
2004

Onko oman itsen tunteminen meille aikuisille, mutta myös lapsillemme merkityksellistä? Miten taiteen - esimerkiksi kirjoittamisen, kuvataiteen, draaman tai teatterin - keinoin voidaan tukea niin kasvattajan kuin lasten ja nuortenkin identiteetin rakentumista ja toisen kohtaamista?

Tämä kirja kertoo aikuisten taidetyöpajoissa ja koululuokissa saatuihin käytännön kokemuksiin sekä alan teoriaan pohjautuen siitä, mistä taiteeksi tarinoidussa omassa elämässä on kyse. Taustalla on käsitys identiteetin rakentumisesta sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa.

Omaelämäkerrallinen taidetyöskentely ei ole vain yksilökeskeistä vaan jakamistapahtuma, jossa tarina kerrotaan ja jaetaan muiden kanssa. Tämä on tilan ja ajan antamista toiselle, niiden saamista omalle tarinalle. Kiireettömästi omaa ja toisen tarinaa arvostaen.

Varasto loppu

Lisätiedot