Sylviasta, Sylvialle, Sylviana

5,00 

Retoriikka ja merkityksenmuodostus osoitteessa www.sylviaplathforum.com
Rohas, Eeva
978-951-39-6778-9; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (295)
2016

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa Plathin vastaanotosta ja laajemmin kulttuurisesta merkityksestä 2000-luvun taitteessa. Väitöskirjalla on kytkös kulttuurintutkimuksen piirissä tehtyyn fanitutkimukseen ja siinä käytyyn debattiin uskonnollisuuden merkityksestä sellaisissa kulttisissa ilmiöissä, jotka eivät lukeudu varsinaisten uskonnollisten kulttien joukkoon. Fanittavien puheenvuorojen analysoinnin ohella tärkeässä asemassa väitöskirjassa on foorumilla niin ikään esiintyvän negatiivisesti latautuneen kirjoittelun tarkastelu. Rohas lähestyy tämänkaltaista kirjoittelua syntipukkimekanismia toteuttavana symbolisen kivittämisen käytäntönä. Syntipukin roolin foorumilla saivat erityisesti Plathin puoliso Ted Hughes sekä Assia Wevill, jonka kanssa Hughes ryhtyi avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen.

Rohas osoittaa Sylvia Plath Forumin kirjoittajien liikkuvan sulavasti vastakohtaisiksikin miellettyjen merkityksenmuodostuksen tapojen välillä, kuten kulttisen ja kirjallisuustieteellisen diskurssin. Näiden ohella analyysi kohdistuu feministiseen diskurssiin, fanidiskurssiin ja patologisoivaan diskurssiin sekä mainittujen viiden merkityksenmuodostuksen tavan piirissä tuotettuihin Plath-representaatioihin.

Sylvia Plath Forumilla artikuloituvasta Sylvia Plathista onkin moneksi: Hän on kirjailija ja tarkemmin tunnustuksellinen kirjailija. Hän on kirjailija ja tarkemmin tunnustukselliseen koulukuntaan aiheetta luettu kirjailija. Hän on sairas kirjailija - kirjailija, joka loi suurta runoutta sairautensa ansiosta tai siitä huolimatta. Hän ei ole sairas kirjailija, vaan kirjailija, joka eli traagisen elämän ja ajautui siksi tuhoon. Hän on nainen, joka petettiin ja jätettiin ja joka päätti elämänsä oman käden kautta. Hän on patriarkaalisen yhteiskunnan ja sen edustajan, Ted Hughesin, uhri. Hän on traagisen elämän elänyt nainen ja kirjailija, muttei uhri, vaan sankari ja tienraivaaja. Hän on oman elämänsä, taiteensa ja itsetuhonsa subjekti. Hän on papitar. Hän on jumalatar. Hän on esikuva, malli.

Rohas erittelee myös Sylvia Plath Forumin keskustelujen argumentaation luonnetta ja diskurssijärjestystä. Sivuston vuoropuhelussa erityistä on se, että johtopäätös on yleensä jaettu sen koskiessa Sylvia Plathin erinomaisuutta, ja keskustelua käydäänkin argumenteista eli siitä, millä perustein Plath on merkittävä kirjailija. Plathille osoitettu kunnioitus tuntuu myös olevan ehdotonta. Plathin arvo ei asetu keskusteluissa kyseenalaiseksi silloinkaan, kun kyseistä johtopäätöstä perustelevat argumentit kyseenalaistetaan. Kun näin käy, hankalat puheenvuorot yleensä pikemminkin joko torjutaan tai vaihtoehtoisesti aletaan osoittaa Plathille arvostusta uudesta näkökulmasta. Erityisesti näihin seikkoihin perustuen Rohas tulkitsee kulttisen diskurssin olevan foorumilla hallitsevassa asemassa.

Plathin erinomaisuuden puolesta esitetyt argumentit taas osallistuvat Plathin arvon perustan määrittelemiseen. Tätä kautta ne samalla paikantavat Plathia kulttuurin hierarkkisissa systeemeissä - ja Plathin kautta hänen yleisönsä. Erilaiset esitykset Plathista nimittäin epäsuorasti määrittelevät myös Plathin lukijakuntaa ja sen makua kertoessaan, millaiseen kulttuuriseen ilmiöön vastaanottajat ovat kiinnittyneet. Tältä pohjalta tarjoutuu selitys sillekin, miksi johtopäätöksen osalta jo valmiiksi samanmieliset viitsivät käyttää aikaa argumentteja koskevaan kiistaan; foorumin yhteisöllisissä neuvotteluissa panoksena on sekä idolin että vastaanottajan kulttuurinen status.

 

8 varastossa

Lisätiedot