Sustainability and meanings of farm-based bioenergy production in rural Finland

5,00 

Huttunen, Suvi
978-951-39-5027-9; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (458)
2013

Bioenergiantuotannosta on tullut varteenotettava lisä maatilan toimintaan. Näin havaitsi Suvi Huttunen väitöstutkimuksessaan, jossa hän tarkasteli maatilayrittämiseen kytkeytyvää bioenergiatuotantoa tiloilla. Tutkimus kohdistui biokaasun ja biodieselin tuotantoon sekä lähinnä metsähakkeen hyödyntämiseen perustuvaan lämpöyrittäjyyteen.

Bioenergiantuotanto sopii maatiloille, koska sen avulla voidaan hyödyntää muuten vajaakäytölle jääviä biomassoja, kuten lantaa, kasvijätteitä tai metsien harvennuspuita.

Bioenergiantuotanto on tiloille yksi keino vastata maatalouden muutokseen ja säilyttää tilan toiminta kannattavana. Bonuksena se tarjoaa uutta tietotaitoa sekä verkostoitumisen mahdollisuuksia. Näin bioenergiantuotanto voi osaltaan elävöittää maaseutua ja lisätä toimeliaisuutta myös pienemmillä tiloilla.

Toisaalta bioenergiantuotanto ei ole ongelmatonta. Se on vaatinut viljelijöiltä paljon harrastuneisuutta, lisätyötä ja taloudellisen riskin ottoa. Myöskään viranomaiset eivät ole aina olleet perillä uuteen toimintaan liittyvistä vaatimuksista.

- Bioenergia on keskeisessä asemassa Suomen energiapolitiikassa. Maatilojen näkökulmasta poliittinen tahtotila ei kuitenkaan ulotu heille asti. Ajankohtainen esimerkki tästä on sähkön syöttötariffin rajaaminen pois maatilamittakaavan laitoksilta, Huttunen kertoo.

Tulevaisuudessa olisikin hyvä ottaa laajempi näkökulma energiapolitiikkaan ja miettiä sitä myös maaseudun kehittämisen kannalta. Maaseudun kannalta voisi olla parempi, jos maatiloilla itse tuotettaisiin pienemmässä mittakaavassa energiaa sen sijaan että raaka-aineet kuljetetaan suuremmille laitoksille. Näin tilat olisivat aktiivisesti toiminnassa mukana ja hyödyt näkyisivät paikallisesti muutenkin kuin rahallisesti.

 

1 varastossa

Lisätiedot