Suomen kielen opettajana Venäjällä

2,00 

Ammatti-identiteetin tulkintoja koulutuksen ja opetuksen murroksessa
Pöyhönen, Sari
951-39-1848-3;
Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus
2004

Kirjassa tarkastellaan venäläisten suomen kielen ammatti-identiteetin tulkintoja dialogisesta ja etnografisesta näkökulmasta. Lähtökohtana on sosiaalinen, kulttuurinen ja kontekstuaalinen näkökulma opettajien ammatti-identiteettiin. Tämän vuoksi opettajien oma näkökulma - heidän äänensä, kokemuksensa ja kontekstinsa - ovat kirjassa keskeisiä.

Kirja pohjautuu tekijän väitöskirjatutkimukseen. Se on tarkoitettu Venäjän kieli- ja koulutuspolitiikasta, opettajatutkimuksesta sekä suomen kielen opetuksesta kiinnostuneille. Esimerkiksi venäjänkielisiä oppilaita ja inkerinsuomalaisia paluumuuttajia opettavat voivat saada analyysivälineitä mm. opetuskulttuurien vertaillun ja oppilaan vanhempien kohtaamiseen. Yksi merkittävä kohderyhmä on myös venäläiset maahanmuuttajaopettajat, jotka etsivät ammatti-identiteettinsä rakennuspuita uudessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä.

1 varastossa

Lisätiedot