Suomen idea

5,00 

Limnell, Jarno
978-952-291-290-9;
Docendo.
2016

Suomi täyttää itsenäisenä valtiona sata vuotta. On aika katsoa kunnioittavasti taaksepäin ja samalla suunnattava katse tulevaisuuteen. Rakennamme Suomea aina istorian ja tulevaisuuden risteyskohdassa. Tärkein kysymys Suomessa nyt kuuluu: Millainen Suomi on ja mitä suomalaisuus merkitsee - tulevaisuudessa? Tai paremminkin: Millaisen Suomen ja suomalaisuuden haluamme luoda?

Tässä kirjassa luodaan Suomen tulevaisuuden ideaa. Kirjoittajat pohtivat sitä ja sen mukaista tarinaa omista näkökulmistaan. Kirjoittajia yhdistää näkemys Suomen tulevaisuuden tarinan tarpeellisuudesta. Kirjassa katsotaan tulevaisuuteen ja pohditaan myös keinoja ja ratkaisuja, joilla tavoiteltu tulevaisuus - Suomen idea - on mahdollista saavuttaa. Omien arvojemme kestävyys sekä suomalaisten niitä kohtaan osoittama luottamus on Suomen idea luomisen keskiössä.

Kirjan kirjoittajat ovat sekä arvostettuja ja ansioituneita suomalaisia että tulevaisuutemme toivoja. Heitä kaikkia on kannustettu kirjoittamaan rohkea ja perusteltu näkemyksensä Suomen tulevaisuuden ideasta. Suomen idean rakennusaineet luodaan kirjan 26 tiiviissä artikkelissa, joissa Suomen tulevaisuutta katsotaan eri näkökulmista. Kirjan lopussa esitetään kootusti ehdotus Suomen tulevaisuuden ideasta ja sen tarinasta.

Suomen tulevaisuuden ideaa eivät kirjoita yksinomaan tämän kirjan kirjoittajat. Jokaisen suomalaisen ääni ja mielipide on tärkeä. Kirjan kirjoittajat haluavat kannustaa jokaista suomalaista pohtimaan tulevaisuuden Suomea ja sen tarinaa. Kansallisen tarinan kirkastaminen on meidän jokaisen vastuulla.

Jarno Limnéll on Aalto-yliopiston professori ja kyberturvallisuusjohtaja suomalaisessa yhtiössä.

Jos emme kerro tarinaamme itse, joku muu kertoo sen puolestamme. Suomen ideaa kirjoittamassa:

Alf Rehn: Suomalaisuus, arvot ja kulttuuri
Jaakko Iloniemi: Suomen geopoliittinen tulevaisuus
Mika Aaltola: Suomi kansainvälisessä politiikassa ja yhteistyöverkostoissa
Erkka Railo: Päätöksenteon ja politiikan Suomi
Jere Hietala: Luonto ja ympäristö osana suomalaisuutta
Riku Rantala: Suomalaisena Suomessa ja maailmalla
Abdirahim ”Husu” Hussein: Tulevaisuuden suomalaiset, millaisia he ovat?
Maaret Kallio: Rakkaus, välittäminen ja parisuhteet
Marianne Heikkilä: Suomalaisten hyvinvointi ja yhtenäisyys
Sixten Korkman: Suomen talouden tulevaisuuden tarina: Realiteetit ja mahdollisuudet
Elina Lepomäki: Suomalaisten yritysten tulevaisuus
Harri Pursiainen: Digitaalinen Suomi
Elina Hiltunen: Teknologian kehityksen vaikutukset Suomeen ja suomalaisuuteen
Jarmo Lindberg: Suomen maanpuolustus tulevaisuudessa
Janne Riiheläinen: Kokonaisturvallinen Suomi
Marika Snellman: Mitä menestyminen tulevaisuuden Suomessa vaatii
Mikko Kemiläinen: Resilienssi Suomi
Markku Mantila: Luopumisen tarpeellisuus
Matti Apunen: Suomalaisen tietoyhteiskunnan ja median rooli
Aki-Mauri Huhtinen: Tieto, totuus ja Informaatio
Christina Forsgård: Suomen Brändi
Liisa Väisänen: Suomen symbolit
Reijo Karhinen: Suomen vahvuudet
André Noël Chaker: Suomen tarinan rakentaminen
Ville Tolvanen: Suomalaiset osaajat
Jarno Limnéll: Suomen idea - Mitä se tarkoittaa?

Varasto loppu

Lisätiedot