Suomalainen vapaa-aika

5,00 

Arjen ilot ja valinnat
Liikkanen, Mirja
978-952-495-058-9;
Gaudeamus.
2009

Henkilökohtaisilla valinnoilla ja arjen haaveilla on nyky-yhteiskunnassa kauaskantoisia seurauksia. Monet väittävät että niiden varaan rakentuu niin koko uusi talous kuin nykyiset yhteiskuntaluokatkin. Puhutaan elämysyhteiskunnasta, unelmayhteiskunnasta, tarinayhteiskunnasta ja kokemustaloudesta. Vapaa-ajan luonnetta on tutkittu vähän, vaikka yksityinen elämänpiiri ja vapaa-aika on yhä tärkeämpi toiminnan areena ja lähtökohta oman elämän ja identiteetin rakentamisessa. Tämä teos tarkastelee ihmisten vapaa-ajan valintoja heidän sosiaalisissa suhteissaan, harrastuksissaan ja kulttuurituotteiden käyttäjinä.

Yhteiskunnallinen kehitys näyttää ristiriitaiselta: toisaalta ihmiset ilmaisevat yhä voimakkaampaa suuntautuneisuutta perheeseen, toisaalta valinnat yksilöllistyvät ja monipuolistuvat. Kansainväliset virtaukset ja elämäntapatrendit ovat yhä vahvemmin läsnä ihmisten arjessa, mutta myös kansalliset ominaispiirteet ja kulttuurisisällöt pitävät pintansa.

1 varastossa

Lisätiedot