Suomalainen työntekijyys 1945–2013

5,00 

Väänänen, Ari; Turtiainen, Jussi
978-951-768-444-6;
Vastapaino.
2014

Suomalainen työntekijyys 1945-2013 -teoksessa kirjoittajat vastaavat kysymykseen työelämän muutoksesta tuoreesti selvittämällä, mikä suomalaisten työympäristössä ja -kulttuurissa on muuttunut viimeisen 70 vuoden aikana.

Suuri kertomus maaseudulta ja ruumiillisen työn parista kaupunkien toimihenkilöiksi siirtyvistä suomalaisista saa lisäulottuvuutta, kun tekijät tarkastelevat, kuinka työnkuvan muutos vaikutti työntekijää koskeviin odotuksiin. 1960-1980-luvut olivat työntekijöiden kannalta mullistavia, sillä silloin ryhdyttiin korostamaan moraalisen kunnollisuuden ja fyysisen vahvuuden sijasta yksilön sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja motivaatiota.

Suomalaisesta aiheesta huolimatta se ammentaa myös kansainvälisestä palkkatyötä ja sosiaalisia suhteita koskevasta keskustelusta. Teos auttaa nykypäivän työntekijöitä ymmärtämään, miksi työelämä on sellainen kuin se on.

1 varastossa

Lisätiedot