Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa

5,00 

Suortamo, Markku; Tainio, Liisa; Ikävalko, Elina; Palmu, Tarja; Tani, Sirpa
978-952-451-465-1;
PS-kustannus.
Opettajan vuosi
2010

Kohdellaanko tyttöjä ja poikia eri tavoin koulussa? Millaisia stereotyyppisiä käsityksiä meillä on tytöistä ja pojista? Kuinka nämä stereotypiat kaventavat kunkin mahdollisuuksia elämässä?

Kouluissa esitetään usein vaatimuksia, odotuksia ja oletuksia tytöistä ja pojista. Myös esimerkiksi oppimateriaalit saattavat yhä vielä vahvistaa perinteisiä käsityksiä miehen ja naisen rooleista yhteiskunnassa. Toisaalta ihmisen seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyy kirjo, joka jää kasvatuksessa ja koulutuksessa usein huomiotta. Kasvatusinstituutioille ja -käytännöille tyypillinen heteroydinperheen keskeisyys ja ihannointi eivät vastaa elämän kirjoa ja lasten tarpeita.

Tässä teoksessa kerrotaan, kuinka sukupuolen voi ottaa huomioon opetuksessa ja kasvatuksessa. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon vaikuttaminen edellyttää opettajilta tietämystä keinoista, joilla tasa-arvoa voidaan edistää. On erityisen tärkeää, että opettajat ja kasvattajat kykenisivät työssään havainnoimaan ja ymmärtämään sellaisia sukupuolittuneita käytäntöjä ja prosesseja, jotka heikentävät oppijan mahdollisuuksia käyttää kaikkia taitojaan ja kykyjään.

1 varastossa

Lisätiedot