Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan

32,00 


Karlsson, Liisa; Karimäki, Reeli
978-952-5401-59-2; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (57)
2012

Millaisia asioita 0-13-vuotiaat lapset kuvailevat toiminnallaan, eleillään, kertomuksillaan ja kuvillaan? Mitkä ovat lapsille ominaisia tapoja kertoa itsestään ja käsityksistään? Tämä teos hahmottaa kuvaa lapsesta nyky-yhteiskunnassa. Teoksen tutkimukset osoittavat, että jo pienet lapset luovat omaa kulttuuria ja tuottavat uusia näkökulmia ja tietoa. Osaavatko aikuiset kuunnella lapsen viestiä? Tähän haasteeseen pyritään teoksessa vastaamaan erittelemällä lapsinäkökulmaisen tutkimuksen reunaehtoja, tapoja ja tuloksia.

Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys ovat ajankohtaisia aiheita, mutta kokemuksia ja tietoa niiden toteutumisesta lasten arjessa on toistaiseksi vähän. Niinpä teoksessa paneudutaan siihen, miten tutkimustietoa voidaan käyttää lapsinäkökulmaisen työn kehittämiseen - myös lasten kanssa. Kirja on tarkoitettu tutkijoille, opiskelijoille sekä lasten ja nuorten kanssa toimiville. Lasten näkökulmiin voivat sukeltaa niin päivähoidon, koulun ja nuorisotyön parissa työskentelevät kuin sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan toimijat sekä päätöksentekijät, vanhemmat ja muut kiinnostuneet.

Varasto loppu

Lisätiedot