Structure and function of human triceps surae muscle and tendon in aging

5,00 

Stenroth, Lauri
978-951-39-6714-7; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (242)
2016

Lihasten toiminnan tiedetään heikkenevän ikääntyessä. 80-vuotiaalla henkilöllä saattaa olla 80 % nuoruusvuosiensa lihasmassasta. Samalla lihasvoimasta on kuitenkin voinut kadota 40 % ja lihasten tehontuotosta jopa puolet.

- Tämä heikentää fyysistä toimintakykyä merkittävästi ja saattaa johtaa liikkumiskyvyn rajoituksiin sekä kasvattaa kaatumisen riskiä, Lauri Stenroth toteaa.

Väitöstutkimuksessaan hän halusi selvittää, miksi lihaksen toiminta heikkenee niin merkittävästi ikääntyessä. Hän keskittyi tarkastelemaan, mitä ikääntyessä tapahtuu pohjelihaksille, jotka ovat liikkumiskyvyn kannalta erityisen tärkeä lihasryhmä.

Pohjelihakset kiinnittyvät ihmisen suurimpaan ja vahvimpaan jänteeseen, akillesjänteeseen. Jänteet ovat elastisia ja toimivat jousen tavoin, mikä parantaa lihasten tehontuottoa ja taloudellisuutta. Ikääntymiseen liittyvät muutoksen jänteen toiminnassa voisivatkin osaltaan selittää lihastoiminnan heikkenemistä ikääntyessä.

Stenrothin tutkimuksessa selvisi, että ikääntyessä akillesjänteen jäykkyys vähenee, toisin sanoen jänteestä tulee joustavampi. Tämä ei kuitenkaan näkynyt eroina pohjelihasten toiminnassa. Havainto saattaa selittyä sillä, että jänteen jäykkyyden väheneminen ikääntyessä tapahtuu suhteessa lihasvoiman laskuun. Näin jänne säilyttää tarkoituksenmukaisen toimintansa iästä riippumatta.

Pohkeiden harjoittaminen kannattaa

Väitöskirjassa selvitettiin myös elinikäisen fyysisen harjoittelun vaikutuksia pohjelihasten rakenteeseen ja akillesjänteen mekaanisiin ominaisuuksiin.

- Fyysinen harjoittelu mahdollistaa sen, että 80-vuotiaana voi juosta maratonin tai spurtata 100 metriä 15 sekuntiin. Tästä huolimatta elinikäisellä juoksuharjoittelulla ei kuitenkaan ollut suurta vaikusta pohjelihasten rakenteeseen tai akillesjänteen mekaanisiin ominaisuuksiin, Stenroth havaitsi.

Pikajuoksua harjoitelleilla ikääntyneillä oli kuitenkin vahvemmat pohjelihakset verrattuna harjoittelemattomiin tai kestävyysjuoksua harjoitelleisiin ikäverrokkeihin. Pikajuoksun suuret voimavaatimukset pohjelihaksistolle näyttävät ylläpitävän lihasvoimaa ikääntyessä.

Kokonaisuudessaan tulokset antavat positiivisen kuvan lihasrakenteen ja jänteen ominaisuuksien ikämuutoksista. Niihin liittyy lihasmassan ja -voiman alentumista, mutta muutokset lihaksen rakenteessa ja jänteen ominaisuuksissa näyttävät olevan ennemminkin lihaksen toiminnan säilymistä tukevia kuin toimintaa heikentäviä.

- Voidaan puhua rakenteen ja ominaisuuksien mukautumisesta vastaamaan toiminnan vaatimuksia, Stenroth toteaa.

Voimaharjoittelulla on tärkeä rooli liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ikääntyessä. Stenroth kannustaa erityisesti pohjelihasten kehittämiseen. Yhden tai kahden jalan varpaillenousut oman voimatason mukaisesti ja pohjelihasten harjoittaminen kuntosalilla on Stenrothin mukaan suotavaa. Hänen väitöskirjansa nostaa esiin myös uuden mahdollisuuden ikääntyneiden liikkumiskyvyn parantamiseksi.

- Tulevaisuudessa voidaan selvittää millainen vaikutus erityisesti jänteen ominaisuuksien muokkaamiseen keskittyvällä fyysisellä harjoittelulla on liikkumiskyvyn kannalta, väittelijä arvioi.

 

13 varastossa

Lisätiedot